Немска граматика

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  27-1-2018
  •  155

ПРОДАДЕНА

Автор:Т. Сугарева, В. Атанасова
Издателство:Наука и изкуство
Страници:405
Корици:Меки
Година:1978
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 145 / 205 Състояние: Лошо
Немска граматика. Текла Сугарева, Вера Атанасова. Към добро състояние, с възможност да се разлепят страниците.

Трето допълнено издание.

Настоящата граматика разглежда с оглед на практическото изучаване на езика въпросите на немското произношение, словообразуване, морфология и синтаксис.

Онагледена е богато с примери от говоримия език, които са преведени на български с цел изучаващите езика да бъдат улеснени в усвояването му. За по-пълно и задълбочено вникване в строежа на немския език са направени паралели със съответните форми в българския език, като са посочени съществени разлики и прилики.

Граматиката е предназначена за всички, които изучават или преподават немски език.
© Текла Кнут Сугарева, Вера Русева Атанасова 1978
с/о Jusautor, Sofia
Индекс 803.0

***
ПРЕДГОВОР
Настоящата граматика си поставя задачата да подпомогне читателя в работата му над практическото овладяване на немски език. Поради това авторите са се стремили да изложат системно в ясна и прегледна форма граматическите явления в съвременния немски език, като са обърнали особено внимание на функцията на граматическите форми в езика.

С оглед на практическата цел на граматиката синтаксисът е разработен в сравнение с морфологията по-кратко. За да се запознае читателят с принципите, на които почива образуването на думите в немски език, включен е и раздел за словообразуване. За начинаещите са дадени кратки указания за произношението на звуците в немски език и за ударението на думите. На мелодиката на изреченията е отделено място в синтаксиса. Пак с оглед на практическата цел в морфологията някои въпроси са разгледани по-подробно; някои граматически термини са избягнати съзнателно.

Граматическите правила са онагледени обилно с примери от съвременния немски език, подбрани из областта на всекиднев-пия живот. Всички думи и изречения, с които се илюстрират граматическите правила, са преведени на български език. Не-преведени са само чуждите думи, които се покриват по звучене и значение с тези в български език. За да навлезе читателят в същността на немския език, да вникне в неговия ха-ректер и особеностите му, на много места са направени и паралели с български език. В рубриката „Практически указания“ се дават конкретни насоки за употребата и превода на форми, които по структура са различни в двата езика. Тази рубрика стои както след отделни граматически правила, така и в края на отделни параграфи.

В края на граматиката са поместени списък на трите основни форми на силните и неправилни глаголи и съпоставителни таблици за образувнето на времената, наклоненията и залозите в немски език

Настоящата граматика ще бъде в помощ на всички, които искат да овладеят немски език практически. Тя ще служи и на преподавателите по немски език.


Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.