Справочник по електротехника

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  26-1-2018
  •  206

ПРОДАДЕНА

Автор:В. Бинек, Х. Хайбл
Издателство:Техника
Страници:351
Корици:Твърди
Година:1989
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 135 / 200 Състояние: Мн. добро
Справочник по електротехника. В. Бинек, Х. Хайбл
***
Справочникът съдържа основни сведения, закони, правила и формули на приложната електротехника, представени като въпроси и отговори. Големият брой тестови задачи позволява самостоятелна проверка на придобитите знания.
Справочникът ще бъде полезен за всички, които желаят да се самообразоват и се интересуват от приложната електротехника. Може да служи и при подготовката по електротехника в средните училища и професионалните квалификационни курсове.
W. Bienek Н. Haibl
Priifungsbuch fur Elektroberufe Energietechnik, 1983
© Holland +Josenhans Verlag, Stuttgart © Никола Христов Врабчев, превод, 1989 с/о Jusautor, Sofia

***
Предговор
Обучението в твърде обширната област на електротехниката трябва да обхваща три последователни етапа: първо, натрупване на определен обем знания, второ, разбиране на съществените взаимовръзки, и трето, проверка на знанията и правилно приложение.
Избраният начин на разделяне на материала в справочника на основни и допълнителни въпроси и тестови задачи улеснява съществено работата на обучаващите се.
Справочникът е изграден по следния начин.
I. Основни въпроси
Основните въпроси се отнасят към най-съществените знания, например за устройството и начина на действие на най-важните производствени електрически устройства, основните закони, като закона на Ом, основните положения на техниката на безопасност.

II Пример
Опишете устройството на магнитоелектричен измервателен уред!
Магнитоелектрични-нт измервателен уред се състои от намотка, разположена на лагери в полето на един поетичен магнит, която може да се върти.
() значение:
Скала
Постоянен магнит
Сърцевина от меко желязо
Въртяща се намотка (навита върху алуминиева рамка)
Стегнат добре форму лирап отговор, утвърж дава необходимите ос новни знания.
За улесняване на разбирането и за онагледяване на зависимостите са дадени чертежи и допълнителни обяснения.

СЪДЪРЖАНИЕ:

Основни електрически величини  / 17

Мощност, работа, коефициент на полезно действие / 45 

Електрохимия  / 52

Електрически ток и магнитно поле  / 69

Електрическо поле и кондензатор  / 91

Променливотокова електротехника  / 103

Трифазен електрически ток / 133

Трансформатори / 139

Електрически машини / 168

Градивни елементи на електрониката / 208

Електрически измервателни уреди / 236

Осветителна техника / 265

Материалознание / 280

Без забележки в текста.Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.