Йоан Екзарх като тълкувател на Св. писание

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  26-1-2018
  •  241

ПРОДАДЕНА

Автор:Николай Ст. Шиваров
Издателство:Синодално издателство
Страници:32
Корици:Меки
Година:1966
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 160 / 220 Състояние: Мн. добро
Йоан Екзарх като тълкувател на Светото писание (Въз основа на неговия "Шестоднев"). Доц. прот. Николай Шиваров

Годишник на Духовната академия "Св. Климент Охридски", София, Том XV (XLI0, 6, 1965-1966 

Предназначение и цел на Шестоднева, В Пролога към Шестоднев Йоан Екзарх се обръща към българския владетел с думите «Господарю мой, княже, славни Симеоне христолюбче» (la),1 а сетне, без да го назове по име, му обяснява как е съставен трудът (66). По-нататък, в края на първото слово, Йоан Екзарх отново се обръща към него с думите «Господарю мой, княже2, великий христолюбче Симеоне» (28 г)3. Оттук някои заключават, че този Шестоднев е съставен за бъдещия цар Симеон . Този извод не може да се приеме за точен. Йоан Екзарх по-скоро е посветил труда си на княз Симеон, но не го е предназначил специално за него. Известно е, че цар Симеон2 е получил солидни научни и религиозни познания за онова време в Магнаурската школа, където вероятно и сам Йоан Екзарх се е учил или пък е повишил своите знания. Тъй много нещо от включеното в Шестоднева на последния, поне местата, които са по св. Василий Велики, ще е било известно на Симеон. Следователно Екзарховият Шестоднев е бил предназначен за пс-шнрок кръг читатели.Това не ще са специално изпратените от княз Борис след покръстването да се учат във Византия, тъй като тези все са слхшалн. ако не и чели най-забележителното от творенията на трите светители.5 При това те ще са научили гръцкия език задоволително добре, г в Шестоднева се срещат обяснения, преводи на гръцки думи след циъирането им (напр. л. 22а, 113в). Някои учени приемат, че Йоан Екзарх чрез Шестоднева си «се старае да задоволи предимно културните нужди на тогавашната интелигенция —; висшето духовенство и болярство».6 Към това мнение трябва да направим малка корекция. Когато Йоан Екзарх пише своя труд гърците все още ще са мнозинството...

Бележка под линия*
1 По технически причини ще се избягва цитирането в оригинал, а където се наложи, ще бъде употребен новобългарски шрифт, при който няма да
 може да се спази изцяло оригиналната ортография.
2 рък. № 56. В рък. № 54 неправилно «царю».
3 В номерацията на листовете на изданието на рък. № 54 от Бодянски и Попов са допуснати на няколко пъти повторения и не е включен прологът. В започнатото от Айтцетмюлер издание тези повторения се избягват. Избягваме ги и ние. Но понеже Айтцетмюлеровото издание все още не е приключено се налага за трите последни слова да се прибягва до изданието на Бодянски—Попов. Ето защо прилагаме табличка за номерацията в изданието на двамата руски учени и употребената тук (респ. от Айтцетмюлер за първите три слова) за по-голяма точност и избягване на недоумения, поради наличното различно посочване на номерата на листовете (срв. А. Г о р с к i й и К- Н е в о с т р у е в ъ, Описаше славянскихъ рукописей Московской Синодальной библиотеки, ОтдЪлъ вторьш, Москва, 1857, и Юрд. Трифонов). №№ у Бод.—Попов1—6= 1—6 тук; 1 —108=7—114; 105 (II)= 115; 106 (II)= 116; 107 (11)= 117; 108 (II) = 118; 109—196 = 119—206; 193 (II) = 207; 194 (И)= 208; 195 (II) = 209; 196 (II) = 210; 197—254 = 211—268. Колонките се означават с «а, б, в, г».
4 Напр. Горский и Невоструев, цит. съч. стр. 2.
5 Сам Йоан Екзарх свързва своя Шестоднев с имената на св. Василий, св. Григорий Богослов и св. Йоан Златоуст в една или друга степен.
6 М. Генов, цит. съч., стр. 56.

Категория › Религия

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.