Социална психология. Том 1-2

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  20-1-2018
  •  266

Автор:Сава Джонев
Издателство:Софи-Р
Страници:651
Корици:Меки
Година:1996
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 130 / 200 Състояние: Мн. добро
Социална психология. Том 1-2. Сава Джонев

Социална психология. Том 1: Школи. Изследователски методи
На гърба от кориците:
Много греши оня, който си въобразява, че може да може без хората; но още повече греши оня, който си въобразява, че хората не могат да минат без него.

Фр. Ларошфуко

Трудът е първият цялостен университетски курс по социална психология, издаван от быі-гарски автор, какъвто рядко ce среща не само y нас, но и в чуждестранното книгоі/іздаване.

Освен теоретичен компендиум, работата представлява системно изложение по експери-ментална социална психология, даващо профе-сілонални изследователски умения.

Ще служи на поколения психолози, социо-лози, политолози, педагози, журналисті/і, пра-висти и други сродни професии, свързани с чо-вешките отношения.

От същия автор:
Компютърна cmamucmuka за „скарани с математиката“
Психологически аспекти на словесното въздействие

Социална психология. Том 2: Общуване. Личност

Човек вярва в доброто, защото първият модел в общуването, с който ce среща след раждането си, е на подпомагане; но е експлоататор с хората, защото първата роля, която изпълнява във взаимодействието, е на подпомаган.
С. Джонев

Трудът е първият цялостен университетски курс по социална психология, издаван от бъл-гарски автор, какъвто рядко ce среща не само y нас, но и в чуждестранното книгоиздаване.

Освен теоретичен компендиум, работата представлява системно изложение по експери-ментална социална психология, даващо профе-сионални изследователски умения.

Ще служи на поколения психолози, социолози, политолози, педагози, журналисти, прависти и други сродни професии, свързани с човешките отношения.

Om същия автор:
Компютърна cmamucmuka за „скарани с математиката“
Психологически acnekmu на словесното възgeücmвue

Здраво книжно тяло, тук-там е подчертавано!

Категория › Психология

Допълнителни снмики

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.