Въведение в биокибернетиката

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  19-12-2017
  •  102

ПРОДАДЕНА

Автор:Х. Дришел
Издателство:Техника
Страници:240
Корици:Твърди
Година:1977
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Мн. Добро
Въведение в биокибернетиката. Х. Дришел

УДК 62-52:57
Книгата предлага едно достъпно изложение на принципите и постиженията на младата научна дисциплина биокибернетика» чиято основна характерна черта е използуването на математически, технически и физически средства, по-специално на теорията на автоматичного регулиране и теорията на информацията, за биологични и медицински изследвания. Поради това книгата представлява интерес, от една страна, за инженери, математици, физици и евен/уално химици, а от друга — за ме ищи и биолози и цели да насочи двете групи специалисти към едно общо поле за научна дейност. Книгата не изисква специална подготовка и може да се използува и от младежи-студенти и ученици, проявяващи интерес към съвременните кибернетични тенденции в развитието на споменатите научни дисциплини.

«EINFÜHRUNG IN DIE BIOKYBERNETIK»
von Hans Drischel unter Mitarbeit von P. Elze, G. Isenberg» W. Kirmze, P, Lassig, P. Schwartze, R, Sinz, J. Stebel, F. Thoss, N. Tiedt, S. Waurick und D. Wirth

***
ПРЕДГОВОР КЪМ БЪЛГАРСКОТО ИЗДАНИЕ
Между научните работници от НР България и ГДР съществуват от години най-добри отношения и творческо сътрудничество. Затова ние посрещаме с голяма радост инициативата на Издател ство «Техника» — София, за издаване на български език на наетата книга «Въведение в биокибернетиката», публикувана в оригинал през 1972 и 1973 г. от Akadeniie-Verlag — Берлин, Вих искал да изкажа особена благодарност на моя сътрудник к. т. н. инж. Е. Милев за компетентната и грижлива работа по изготвяне на превода.

Настоящото «Въведение в биокибернетиката» няма претенцията да представлява пълно и систематично изложение на тази млада наука, нито трябва да се разглежда като учебник по тази дисциплина. То беше замислено по-скоро като сборник от научни обзори върху най-интензивно разработваните биокибернетични теми и възникна на бгзата на лекционен материал, изнасян пред медици, биолози и инженери по време, когато беше необходимо да бъде събуден интерес на специалисти от различни дисциплини към това ново научно направление. С оглед на това научною ниво и начинът на излагане бяха съобразени с изискванията на твърде широк кръг читатели както с технически, така и с биологични интереси, без да се разчита на особено задълбочена предварителна подготовка по математика и теория на системите.

Надяваме се, че българските читатели ще проявят разбиране rd трудностите, обусловени от противоречивите изисквания към една такава книга, и ще посрещнат благосклонно българския превод-

Прсф. д-р мед. н. X. Дришел директор на Института по физиология «К Лудвиг» към университета «Карл Маркс»— Лайпциг, ГДР
Лайпциг, октомври 1975 г.

Забележка* Здраво книжно тяло, без забележки в текста, позахабени корици. Безплатна доставка над 50.00 лв.

Категория › Техническа лит.

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.