Пъленъ-френско-български-речникъ

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  19-12-2017
  •  209

Автор:Нестор Марков
Издателство:Глобусъ
Страници:2235
Корици:Твърди
Година:1906
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): 1069 Формат: 120/200/10 Състояние: Мн. Добро
Пъленъ френско-български речникъ. Нестор Марков

Второ издание - илюстровано.

Йрйдговоцъ къмъ второто издение.
Приемътъ, който нашил Френско-Български рЬчникъ, издаденъ въ 1894 г. отъ г. Хр. Дановъ, намepu въ нашето общество и учащата се младежь, ни насърдчи да се заловимъ за второто му издаване. За да бжде обаче тови нашъ трудъ по полезенъ за тия, които искатъ да се ползуватъ отъ йего, трЬбваше да бд^де съвършеннй преработено и допълнено първото издание на речника, съобразно изискванията на модерната лексикография, както съ внисане на нови думи, тъй схщои съ една много по обширна фразеология и съ много разнообразни примери, безъ които единъ р-Ьчникъ е единъ сухъ скелетъ. Въ добавъкъ на това разширение на речника, издателската фирма „Глобусъ“ по примера на нЬкои френски рЬчници, се нае да го обогати и украси съ много рисунки на нЬкои предмети, които често се срЪщатъ въ промишленостьта и науката.

Читателитe на речника ще видятъ и се увЬрятъ, че това второ издание е въ двоенъ размЬръ по-голямо отъ първото, било по фразеология, пословици, фигурални, фамилияр ни изречения, било по научни, художественни и пр. термини.

Въ края на речника се прилага едно р-Ьчниче, което съдържа най-важнит-Ъ географически, исторически и мито-логически, както и много собственни имена за правописа имъ — Биография.

София, 20 Май 1906 год.
Несторъ Марковъ.

Български и френски език

Забележка* Здраво книжно тяло, без забележки в текста, частично подвързана с кожа, има писано на титулната страница с молив. Безплатна доставка над 50.00 лв.


Допълнителни снмики

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.