Българско-полска съпоставителна граматика. Том 2

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  19-12-2017
  •  221

Автор:Виолета Косеска-Тошева, Георги Гаргов
Издателство:БАН
Страници:182
Корици:Твърди
Година:1990
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 170 / 240 Състояние: Мн. Добро
Българско-полска съпоставителна граматика. Том 2: Семантичната категория, определеност / неопределеност. Виолета Косеска-Тошева, Георги Гаргов

СЪДЪРЖАНИЕ

Увод — Виолета Косеска-Тошева......................................................5
Част първа

ТЕОРЕТИЧНИ И МЕТОДОЛОГИЧНИ ОСНОВИ НА ОПИСАНИЕТО

Раздел I.Състояние на проучванията върху категорията определеност/неопределеност — Виолета Косеска-Тошева........................................10

Раздел II.Основни семантични понятия на езика-посредник — Георги Гаргов 15

Раздел III. Теория на денотацията и дескрипцията — Георги Гаргов............27

Раздел IV. Описание на категорията определеност/неопределеност чрез кванторен модел — Виолета Косеска Тошева......................................33

Раздел V. Квантификация, темпоралност и модалност — Виолета Косеска-Тошева, Георги Гаргов ....................................................53

Част втора

СЕМАНТИЧНИ АСПЕКТИ НА КАТЕГОРИЯТА И ЕЗИКОВИ СРЕДСТВА ЗА ИЗРАЗЯВАНЕТО ИМ

Раздел I. Единичност и средства за изразяването й в синтактичен, морфологичен

и лексикален план — Виолета Косеска-Тошева, Георги Гаргов 70

Р а $д е л II. Екзистециалност и средства за изразяването й в синтактичен, морфологичен

и лексикален план — Виолета Косеска-Тошева, Георги Гаргов 89

Раздел III. Всеобщност и средства за изразяването й в синтактичен, морфологичен и лексикален план — Виолета Косеска-Тошева, Георги Гаргов 113 

Р а з д е л IV. Недоизказване на квантификацията — Виолета Косеска-Тошева 134

 Раздел V. „Чиста“ предикатност — Виолета Косеска-Тошева..................140

Част трета

ИЗБРАНИ ФОРМАЛНИ СРЕДСТВА И ТЕХНИ КВАНТОРНИ ЗНАЧЕНИЯ В БЪЛГАРСКИ И ПОЛСКИ

Раздел I. „Определителният“ и „неопределителният“ член и полските им съответствия — Виолета Косеска-Тошева........148

Раздел II. Вербални и адвербиални форми и кванторните им значения — Виолета

Косеска-Тошева, Георги Гаргов......................................159

Раздел III. Таблици на избрани формални средства, представящи категорията в двата езика — Виолета Косеска-Тошева, Георги Гаргов................166

Литература..........................................................................................173

Gramatyka konfrontatywna buigarsko-polska. Tom 2. Semantyczna kategoria okreslonosci/ nieokreslonosci..............................................................................................179

Болгарско-польская сопоставительная грамматика. Том 2. Семантическая категория I определенности/неопределенности................................................................180

I Contrastive Bulgarian-Polish Grammar. Volume 2. The Smantic Category of Defïniteness/ Indefiniteness........181

Забележка* Здраво книжно тяло, без подчертавания  в текста, позахабени корици. Безплатна доставка над 50.00 лв.

Български и полски език.

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.