По следите на българската литература и наука

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  18-12-2017
  •  191

Автор:Петър Динеков
Издателство:Наука и изкуство
Страници:292
Корици:Твърди
Година:1988
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 205 Състояние: Мн. Добро
По следите на българската литература и наука. Петър Динеков

Съдържание

ИЗ ИСТОРИЯТА НА СТАРОБЪЛГАРСКАТА ЛИТЕРАТУРА
Българската култура и взаимодействието й със световната култура 7 
Личността на първоучителя Методий 17 
Някои въпроси около Преславската книжовна школа 54 
Киев и Киевска Русия в българската литература 69 
ългарските преводи на «Слово о полку Игореве» 84 
Българският апокрифен летопис 90 
Ръкописната книга в историята на културата 97
България —средище на старата славянска култура 110
ИЗ ИСТОРИЯТА НА БЪЛГАРСКАТА НАУКА
Проф. Любомир Милетич в моите студентски спомени 121 
Проф. Иван Д. Шишманов и гръцката култура 136 
Рилският манастир в изследванията на проф. Йордан Иванов 143 
Проф. Йордан Иванов и Бачковският манастир 155 
Българо-гръцките литературни отношения в изследванията на проф. Йордан Иванов 166 
Проф. Петър Мутафчиев и проблемите на старобългарската литература 172 
Проф. Стоян Романски (1882—1959) 182 
Проф. Стоян Романски и българският фолклор 193
Проф. Михаил Арнаудов и българският фолклор 197 
За проф. Кирил Мирчев, учения и човека 213 
Проф. Иван Леков. Размисли и спомени 225
Проф. Стойко Стойков —забележителен учен и незаменим приятел 238 
Проф. Иван Гълъбов — бегли спомени 252 
Научната дейност на Стефана Стойкова 262 
Димитър Тилков — за учения и приятеля 275 
Българските литературни историци и проблемите на балканистиката 284
***
Книгата се състои от два дяла. В първия са включени изследвания и статии за историята на българската литература. Разглеждат се важни въпроси, свързани с делото на първоучителя Методий и Преславската кни-жовна школа, съприкосновенията с културата на Киевска Русия, откроява се историческата роля на България като средище на старата славянска литература и др.
Във втория дял, «Из историята на българската наука», са включени очерци и статии за видни български учени — литературни историци, фолклористи и езиковеди като JI. Милетич, Й. Иванов, П. Мутафчиев, М. Арнаудов и др. Разкриват се някои слабо познати на читателя моменти от научно-историческото дело на строителите на българската филологическа наука. В повечето случаи са използувани лични спомени и писма, които правят изданието ценен източник на научна информация.
Изданието представлява интерес за филолози, културолози, преподаватели по български език и литература, студенти.


Забележка* Здраво книжно тяло, без забележки в текста. Безплатна доставка над 50.00 лв.

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.