Корпоративни финанси. Част 1

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  16-12-2017
  •  198

Автор:Авторски колектив
Издателство:Тракия-М
Страници:603
Корици:Твърди
Година:1999
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): 1244 Формат: 200 / 280 Състояние: Добро
Корпоративни финанси. Част 1. Трифон Трифонов, Венелина Трифонова, Силвия Трифонова

Синтезирано съдържание

Въведение 17 ПЪРВА ЧАСТ:

Финансовото управление и неговото информационно осигуряване Глава 1
Финансовата система и финансовото управление на корпорацията 21 Глава 2
Финансовото изследване на корпоративната дейност в светлината на нейното счетоводно-информационно осигуряване 39
Глава 3
Счетоводните отчети като информационни източници, тяхната интерпретация и анализ на паричните потоци 85

ВТОРА ЧАСТ:
Фундаментални концепции на финансовия анализ Глава 4
Лихвата, рискът и корпоративното подоходно облагане в процеса на финансовото управление 169
Глава 5
Стойност на парите във времето 187 Глава 6
Стойностна оценка на корпоративните ценни книжа 213
Глава 7
Риск и ефективност 231

ТРЕТА ЧАСТ:
Дългосрочни инвестиционни решения Глава 8
Методи на капиталовото бюджетиране 269 Глава 9
Решения по заместване, парични потоци и рационализиране на капитала 311 Глава 10
Рискът и капиталовото бюджетиране 335

ЧЕТВЪРТА ЧАСТ:
Дългосрочни финансови решения
Глава 11

Осигуряване на дългосрочното финансиране и обикновени акции 387 Глава 12
Управление на облигационните заеми 403 Глава 13
Изискваните доходи и инвестиционните проекти 443

ПЕТА ЧАСТ

Капиталова структура и дивидентна политика Глава 14
Капиталова структура на публичното дружество 463 Глава 15
Интерпретация на оптималната капиталова структура без корпоративно подоходно облагане 485 -Глава 16
Видове ливъридж, корпоративното подоходно облагане и допълнителни фактори за формирането на капиталовата структура 507 Глава 17
Капиталовата структура: ограничения за използването на финансовата задлъжнялост 545 Глава 18
Печалбата на една акция и капиталовата структура 561 Глава 19
Дивидентна политика на публичното дружество 577

Забележка* Здраво книжно тяло, незначителни следи от намокряне с кафе - снимка 2, позахабени корици. Безплатна доставка над 50.00 лв.


Допълнителни снмики

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.