Технология на захарта, захарните изделия, спирта и нишестето

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  16-12-2017
  •  107

Автор:Авторски колектив
Издателство:Техника
Страници:310
Корици:Твърди
Година:1966
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): 396 Формат: 145 / 210 Състояние: Отлично
Н. Ненов, А. Генадиев, А. Бордовски. Тираж 2065
СЪДЪРЖАНИЕ / Раздел А
Технология на захарта (II част)
Варене и обработка на захарна маса II (последен) продукт................3
Необходимост от варене на две и повече захарни маси ................3
Варене на захарна маса II продукт ................................4
Обикновен начин на варене на захарна маса II продукт ..........7
Варене на захарна маса II продукт при трипродуктова схема...8
Допълнителна кристализация на захарна маса продукт ...........9
Центрофугиране на захарна маса II продукт........17
Афинация на жълтата захар II продукт ..............20
Теория на меласообразуването и отклонения от нормалния режим при варенето на захарната маса  продукт....22
Основи на теорията за образуване на меласата ......................24
Технологични схеми за продуктовите отделения.............27
Двупродуктова технологична схема................................28
Трипродуктова технологична схема ...................29
Технологична схема за производството на рафинирана кристална захар и захар на бучки....32
Производство на рафинирана захар на бучки по пресовия метод......33
Очистване на сиропите, предназначени за варене на бучкова захарна маса 33
Варене на бучкова захарна маса..................36
Центрофугиране и промиване на бучковата захар....41
Пресоване на бучковата захар ..................42
Сушене на пресованите бучки захар ................47
Сечене и амбалиране на бучките захар ............................50
Нови автоматични агрегати за получаване на захар на бучки.....52
Изчисления и баланси при производството на захар . . .........54
Определяне количеството на различните продукти в захарното производство 54
Съставяне баланс на захарта в зайЪда ..............................57
Разход и баланс на топлината...................62
Разход на механична енергия ......................................66
Разход на вода .........................67
Използуване на отпадъците, получени при производството на захар .... 69
Използуване на изсладените цвеклови резанки ......................69
Използуване на сатурачната кал ...............74
Използуване на меласата ........................................75
Обща технологична схема за производство на захар от захарно цвекло ...80
Основни процеси .............80
Спомагателни процеси .....................81
Допълнителни процеси .....................81
Парово и водно стопанство ......................87
Парово стопанство .......................87
Водно етопанство ........................89
Раздел Б
Технология на спирта
Кратки сведения за суровините, употребявани при производството на спирт 94
Подготовка на суровините за ферментация .............95
Подготовка на картофите ..................95
Подготовка на зърнените суровини ..............97
Подготовка на меласата за ферментация ............98
Хидролизиращи (озахаряващи) средства в спиртното производство . . 100
Теория на озахаряването ..................100
Приготвяне на малц .....................101
Изисквания към суровините за производство на малц......101
Технология за приготвяне на малца .............. 102
Плесенни гъбички .....................107
Начини за развъждане на плесените ..............109
Разваряване на суровините, съдържащи нишесте ..........110
Апарати за разваряване ...................112
Технологичен режим при разваряването ...........113
Озахаряване ..........................115
Фактори, които оказват влияние върху процеса озахаряване . . .115
Технологичен режим при озахаряването . . 7.............116
Типова полунепрекъсната схема за, разваряване и озахаряване . . 118
Ферментация ..........119
Дрожди, употребявани в спиртното производство ........120
Химизъм на спиртната ферментация......... . ......124
Ферментация на мъст от суровини, съдържащи нишесте .......125
Получаване на зрели дрожди за нуждите на производството . . . 125
Механизъм на спиртната ферментация .............127
Технологични методи на спиртната ферментация ........ 129
Провеждане на ферментацията ...............- . . . 130
Ферментация на меласата ..................134
Получаване на зрели дрожди .................135
Ферментация на меласовия разтвор ..............136
Технологична схема на производството на спирт от меласа .... 139
Преработка на дефектна меласа ................140
Преработка на меласа заедно с нишестени суровини .......140
Дестилация и ректификация ..................141
Теоретични основи на дестилацията и ректификацията .....143
Ацеотропни смеси .....................145
Дестилация на ферментираната мъст....................145
Дестилационни апарати ......................146
Ректификация на спирта .....................152
Получаване на двойно ректифициран спирт ........... 158
Получаване на абсолютен спирт ................160
Преработка на отпадъците от спиртното производство ........ 160
Изчисляване на спиртното производство и пътища за намаляване на загубите ......164
Теоретични и практически добиви на спирт от нишесте и от захар . 164 
Основни принципи при отчитане на производството .......165
Раздел В
Технология на нишестето и глюкозата
Използуване на нишестето и глюкозата и народностопанско значение на нишестено-глюкозената промишленост ..168
Производство но нишесте ......................169
Производство на сурово картофено нишесте ............169
Подготовка на картофите ..................170
Отделяне на нишестето от картофеното млево и рафиниране на нишестеното мляко ....173
Отделяне на нишестето от нишестеното мля ко и рафиниране на нишестето 177
Преработване на калното нишесте ..............180
Обща схема за производство на сурово картофено нишесте..........180
Производство на сурово царевично нишесте ............182
Накисване на царевицата ..................182
Получаване на серниста киселина ...............185
Раздробяване на накиснатата царевица ... ......... 186
Схема за получаване на рафинирано нишестено мляко......190
Отделяне на нишестето от глутена .............191
Промиване на нишестето .................194
Отделяне на глутена от отпадните води и използуване на глутеновите води.197
Обща схема за производство на сурово царевично нишесте .... 198
Производство на сухо нишесте..201
Добив и загуби при производството на нишесте ...........207
Добив и загуба на нишесте при преработка на картофи......207
Добив и загуба на нишесте при преработка на царевица .....208
Добив и загуби при получаване на сухо нишесте ........210
Преработка на отпадъците от нишестеното производство .......211
Производство на глюкоза .......................212
Производство на течна глюкоза ..................212
Подготвяне на нишестето за хидролиза..213
Хидролиза на нишестето ...................214
Неутрализиране на киселия сироп ..............218
Очистване на сиропите ....................220
Сгъстяване на глюкозените сиропи ..............226
Опаковане, съхраняване и транспортиране на глюкозата....235
Сортове и свойства на течната глюкоза.............237
Производство на кристална глюкоза................239
Изисквания към нишестето за получаване на кристална глюкоза.....239
Технологична схема за производство на кристална глюкоза.....239
Хидролиза на нишестеното мляко.....................242
Неутрализиране, очистване и сваряване на глюкозения сироп......242
Кристализация на глюкозата ....242
Центрофугиране на захарните маси ......247
Сушене на кристалната глюкоза.......248
Характеристика на кристалната глюкоза ...........249
Получаване на рафинирана кристална глюкоза .........249
Получаване на безводна кристална глюкоза ..........249
Производство на декстрин и кристално лепило...........250
Производство на декстрин ..................250
Производство на кристално лепило ..............253
Paздел Г
Захарни изделия
Кратки сведения за захарните изделия...............254
Производство на захарно-бонбонени изделия ..............256
Производство на твърди захарни бонбони (карамелажни изделия) . . . 256
Варене и обработване на бонбоненото захарно тесто ....... 257
Приготвяне на захарния сироп ..............259
Приготвяне на захарната маса ..............260
Обработване на захарната маса ..............264
Пълнежи за бонбоните , и тях.ното получаване ........267
Формуване на твърдите захарни бонбони ............ 270
Обвиване на бонбоните ................... 276
Опаковка и съхраняване ...................278
Производство на драже бонбони..................279
Получаване на корпуси ................... 279
Дражиране ........................281
Гланциране ........................283
Опаковка и съхранение ................... 284
Производство на меки захарни бонбони ..............284
Производство на желе бонбони..... 286
Производство на фонданови бонбони................289
Характеристика на фондановата маса ...............289
Производство на фонданова маса ...............291
Формуване на фонданови бонбони . ..............295
Производство на лети фонданови бонбони .......... . 295
Производство на млечно-захарни бонбони (карамел му, лакта) . . 302
Производство на дъвчащи бонбонени маси и бонбони.......304
Нако Иванов Ненов, Асен Павлов Генадиев, Александър Георгиев Бордовски

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.