Света Богородица: живот и прослава

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  15-12-2017
  •  56

Автор:Неврокопски митрополит Пимен
Издателство:"Вяра, надежда и любов" ЕТ-ГВ
Страници:343
Корици:Твърди
Година:б.г.
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Много добр
Света Богородица, живот и прослава. Трето фототипно издание. Неврокопски митрополит Пимен

СЪДЪРЖАНИЕ

I ЖИВОТ
КЪМ ЧИТАТЕЛИТЕ.........
МОЛИТВЕН ПРИЗИВ .........
ВЕКОВЕЧНА НАДЕЖДА..........
ПЪРВОИЗВОРИ ЗА ЖИВОТА НА СВ. БОГОРОДИЦА . .
Канонически: Родословието. — Благовестието. — Смущенеито на Иосифа. — От Назарет към Витлем. — Преброяването при Августа. — Витлеемските пастири при Мариям, Иосиф и Младенеца. -- Симеон посреща в храма светото семейство. — Източните мъдреци ... — Бягството в Египет. — Установяване в Назарет. — Случката в храма. — Сватбата в Кана. — Две загатвания за майката. — В подножието на кръста. — С апостолите и църквата. — Жената от Апокалипсиса... Неканонически — апокрифи: Първоевангелието на Иакова, Евангелие от Мнимия Матей, Евангелие за детството, Отход на Мария
РОДИНА И НАРОДНОСТ. РОДНО място......
РОД И РОДОСЛОВИЕ ............
Две родословия на праведния Иосиф
РОДОСЛОВИЕТО Н АПРЕСВЕТА ДЕВА МАРИЯ . .
РОДОСЛОВИЕТО НА ЙОАН КРЪСТИТЕЛ......
ПРОБЛЕМЪТ „БРАТЯ ГОСПОДНИ“........
РОДИТЕЛИ ...............
СВ. АНА ЗАЧЕВА. СВ БОГОРОДИЦА.......
РОЖДЕСТВО БОГОРОДИЧНО..........
ПОД БАЩИНА СТРЯХА............
ВЪВЕДЕНИЕ БОГОРОДИЧНО В ХРАМА ......
СМЪРТ И ПОСМЪРТНА УЧАСТ Н АСВ. ИОАКИМ И АНА .
ОБРУЧЕНИЕТО..............
БЛАГОВЕЩЕНИЕ..............
СПОДЕЛЕНА РАДОСТ ............
СМУЩЕНИЕТО НА ИОСИФА..........
ОБЩЕСТВЕН ОТГЛАС............
СВ. БЛАГОВЕЩЕНИЕ — ПЪРВИЯТ ХРИСТИЯНСКИ ПРАЗНИК ..................
РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО...........
Родното място на Месия. Месецът и денят на раждането на Месия. Заповедта за преброяването. Във Витлеем. Раждането. Свидетели: Праведният Иосиф. — Прамайка Ева. — Саломия. — Ангелите. — Звездата. — Пастирите. — Източните мъдреци. — Безсловесните твари и цялата природа. — Безмълвни свидетели. — Велик Господски празник... — Значението на Рождество Христово. — Обрезание Господне.

СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ ............
БЯГСТВОТО В ЕГИПЕТ ............
Връщането от Египет
В НАЗАРЕТ.........’......
детството на Иисуса Христа
Изцереното близначе. — Счупената стомна. — Пързаляне по лъч. — Птички от глина. — Изцереното другарче...
СМЪРТТА НА ИОСИФ ОБРУЧНИК........
ПО СТЪПКИТЕ НА ХРИСТА ..........Кръщението в Иордан. — Изкушенията в пустинята. — Сватбата «.
Кана. — В Капернум. — В Назарет. — Капернаум и околностите му. — Първа християнка. — Към Йерусалим. — Една древна хронология. — Застъпничеството на св. Дева пред Пилата. — Към Голгота. — В подножието на кръста. — Осиновяването на човешкия род. — Плачът на св. Богородица. — Снемането от кръста. — Въскресение-то. — След въскресението. — Последната стъпка на Иисуса. — Стъпките на св. Богородица. — След кръстната смърт на Иисуса. Снон-ската горница. — В дома на Йоана. — Посещение в Лида. — Свидетелство на Игнатий Богоносец и Дионисий Ареопагит. — Жребия на служението. — В Иерусалим. — В Ефес. — В Антиохия. — В Атон. —
В Кипър. — Последни дни в Ерусалим. — Външност и характер. — Телесен образ. — Духовен лик.
УСПЕНИЕ БОГОРОДИЧНО...........176
КОЛКО ГОДИНИ ЖИВЯ БОЖИЯТА МАПКА НА ЗЕМЯТА . 191
Гробът на св. Богородица. — Празникът Успение Богородично.
ОБЩ ПОГЛЕД И ПОУКА...........197
II. ПРОСЛАВА
БОГОПРОСЛАВАТА.............207
Себепрославата.
ВЕРОУЧИТЕЛНА ПРОСЛАВА..........223

Богородица. — Приснодева. — Празници. — Събор на св. Богородица. — Покров на св. Богородица. — Полагане дрехата на св. Богородица. — Полагане пояса на св. Богородица. — Живоприемни Източиш:. — Акатист на сз. Богородица. — Полезна повеет първо чудо с перси и варвари. — Второ чудо с арабите. — Трето чудо с агаряните.

БОГОСЛУЖЕБНИ ЧИНОВЕ...........244
.МАНАСТИРИ...................254
В Светата земя. — В Света гора. — На Балканския полуостров. —
В пределите на днешна България.
ИЪРКВИ................258
ИЗОБРАЗЯВАНЕ НА СВ. БОГОРОДИЦА ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ 262
Византийската иконопис. — На Запад. — Фрески. — Резби. — Мозайки. — Стъклописи. — Иконата в днешния и вид.

БОГОРОДИЧНИ ЧУДОТВОРНИ ИКОНИ.......267
Влахернска, Одигптрия, Акатнстна. — Божествена икономка. — Ивер-ска вратарница. — Св. Богородица с трите ръце. — Сладка милувка. — Ватопедски чудотворни икони (Живоприятна, Отрада—утешение. Ктиторска — Олтарннца, Заклана, Келарннца-Елеоточива, Простреляна). — Геронтнса. — Скоропослушница. — Самоизппсана. — Зогоай'ска предвъзвестница. — Достойно ест. — Кукузелнса.
‘БЪЛГАРСКИ ЧУДОТВОРНИ ИКОНИ........290
.Достойно ест. — Добринище. — Св. Богородица, Либяховска. — Св. Богородица троеручица, Рожеиска. — Св. Богородица Одигитрия, Рилски манастир. — Си. Богородица трнръка, Тоянска. — Св. Богородица Бачковска.
РУСКИ ЧУДОТВОРНИ ИКОНИ.........297
Боголюбска — Владимпрска. — Знамение — Новгородска. — Одигитрня — Смоленска. — Благовещение — Донска, -v Донска Богоматер..
ЗАПАДНИ (Булонска Ногр Дам, Поатнеска с ключовете) . . 299
ЧАСТНА ПРОСЛАВА.............302
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ МИСЛИ...........330
ПЪРВОИЗВОРИ..............335
ПОМАГАЛА...............335

Забележка* Здраво книжно тяло, тук-там е подчертавано. Безплатна доставка над 50.00 лв.


Допълнителни снмики

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.