Художествена фотография

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  15-12-2017
  •  92

Автор:Васил Д. Кацев
Издателство:Техника
Страници:200
Корици:Меки
Година:1978
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 165 / 235 Състояние: Лошо
Художествена фотография: Учебно пособие за техникумите по полиграфия и фотография. Васил Д. Кацев

СЪДЪРЖАНИЕ

Въведение........................................................................3
Общо за фотоизкуството..................................................3
Живопис, графика, художествена фотография............................4
Специфични белези на фотоизкуството....................................5

Раздел първи 
ОСНОВИ НА композиционною ТВОРЧЕСТВО ФОТОСТИЛИСТИКА
Рамка-отсечка (кадър) и големина (формат) на снимката....................9
Основна структура на снимката.....................13
Тон и тонални гами...........................15
Осветление и светлосянка........................21
Линия, фигура и форма ................................................26
Линия.................................26
Фигура. ...............................28
Яснота и неяснота.........................29
Форма.................................30
Перспектива и изобразителен ъгъл....................32
Посока................................33
Разстояние...............................34
Изобразителни планове.........................35
Височина на гледната точка......................36
Ракурс................................33

ФОТОКОМПОЗИЦИЯ
Равновесие и неговите психофизнчни основи...............39
Контрапункт.............................44
Методи на компознционното творчество..................45
Метод за търсене и определяне на отсечката..............45
Методи за изграждане на светлосенчест образ..............47
Методи за групиране и контактуване на композиционни елементи .... 48
Облик и композиционни белези на движението..............50
Видове композиционни решения.....................52
Композиционни качества на снимката...................54

Раздел втори 
ЖАНРОВЕ НА ХУДОЖЕСТВЕНАТА ФОТОГРАФИЯ ОСНОВНИ ЖАНРОВЕ НА ХУДОЖЕСТВЕНАТА ФОТОГРАФИЯ
Художествен фотопейзаж..........................59
Изобразителни средства на пейзажната фотография...........60
Елементи и обекти на пейзажната фотография. Методи за изобразяването им.................................63
Видове пейзажни снимки.......................69
Художествен фотопортрет..........................73
Работа с модела в портретната фотография...............75
Същност на реалистичния фотопортрет................75
Изобразителни средства на портретната фотография..........76
Видове портретни снимки.......................78
Актова фотография............................83
Битова фотография.............................84
Фотографски натюрморт..........................86
СМЕСЕНИ ЖАНРОВЕ НА ХУДОЖЕСТВЕНАТА ФОТОГРАФИЯ
Архитектурна снимка и снимка на интериор...............88
Стопански снимки.............................90
Снимки в промишленото производство.................90
Селскостопански снимки........................91
Снимки на строителството.......................92
Спортни снимки..............................93
Снимки на спектакли...........................96
Снимки на мода.............................99
Фотоетюд.................................101

Раздел трети
ОСНОВИ НА ФОТОЖУРНАЛИСТИКАТА
Кратък исторически преглед на най-ранния стадий от развитието на фотожурналистиката......103
Особености на журналистическата снимка................108
Илюстративна и жанрова фотожурналистика. Същност на  отоилюстрацията..................................110

Жанр и форма. Групировка и деление на фотсжурналистическите жанрове и форми.......112

ЖАНРОВЕ НА ФОТОЖУРНАЛИСТИКАТА
Фоторепортаж................................114
Жанрови белези и особености.....................114
Методи га реализация на фоторепортажа...............117
Видове фоторепортаж..........................119
Фотоочерк................................122
Жанрови белези и особености.........................123
Методи за реализация на фотоочерка..................124
Видове фотоочерк...........................126
Фоторазказ................................129
Заглавна снимка (снимка за лицева корица) ...............130
Жанрови белези и особености ...................131
Методи за реализация на заглавната снимка....................132
Фотоплакат...............................134
Жанрови белези и особености.....................134
Методи за реализация на фотоплаката.................135
Видове фотоплакати..........................136
Фотомонтаж...............................138
Жанрови белези и особености........................138
Методи за реализация на фотомонтажа......................140
Видове фотомонтажи.............................141
Фотокарикатура..............................143
Методи за реализация на фотокарикатурата. . . ........... 144
Видове фотокарикатури........................145

ФОРМИ НА ФОТОЖУРНАЛИСТИКАТА
Фотоприложение..............................146
Фотоцитат........................................147
Фотосравнение..................................149

Раздел четвърти 
ОСНОВИ НА ФОТОГРАФИ КАТА ТЕОРЕТИЧНИ ПРЕДПОСТАВКИ НА ФОТОГРАФИ КАТА
Графични влияния в художествената фотография и типична фотографика.....152
Формално-композиционни особености на фотографичното изображение..............155
Изобразителни възможности на фотографиката. . . . ............157
Ритъмът във фотографичното изображение...... ............159
Условност на фотографичното изображение. Значение и роля......160

ИЗРАЗНИ СРЕДСТВА НА ФОТОГРАФИКАТА
Фотографичен оптически рисунък — особености и роля..........163
Методи за получаване на фотографична линия...............165
Фотографично оптическо петно — особености и роля...........167
Методи за получаване на фотографични петна и плоскости.........169
Получаване на крайни контрасти и на строго обособени тонове.......172
Получаване на изображение с различни растери и мрежови маски......176

ФОТОГРАФИЧНИ ТЕХНИКИ И СТИЛИЗАЦИИ
Физиограма и фотограма.........................179
Фотобарелеф (псевдобарелеф)........................181
Обикновена и графична соларизация...................182
Бромосребърна фотогравюра.........................184
Изохелия (гвашов ефект, гвашова фотографика)..............188
Гумен печат (гумидрук, гумипигментен процес)..............188
Маслени процеси..............................191
Обикновен маслен процес........................191
Бромомаслен печат ("бромойлдрук")...................192
Бромомаслен печат с прехвърляне ("бромойлумдрук")..........193
Роля и приложение на съвременната фотографика .............193
Използувана литература..........................196

***
УДК 77.03.08
Учебното пособие е написано съгласно учебната програма на МНП и ще се използува от учениците в Техникума по полиграфия и фотография.

В него са разгледани изобразително-изразните средства, фотокомпо-зицията, родовете и видовете снимки на художествената фотография; основите на фотожурналистиката и нейните жанрозе и фор ми; особеностите на фотографиката заедно с фотографските техники и тяхното приложение.

Учебното пособие е одобрено от МНП по предложение на комисия в състав: Петър Константинов Боев — председател; Кръстан Димитров Дянков и Любомир Димитров Димов—. рецензенти; Иванка Михайлова— зае. редакция; Здравка Бочарова — гл. специалист в МНП.
© Васил Д. Кацев, 1978, София


Забележка* Разлепени страници, безпроблемна книга за ползване.Безплатна доставка над 50.00 лв.Категория › Хоби

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.