Освобождението на България и политиката на западните държави 1876-1878

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  15-12-2017
  •  47

ПРОДАДЕНА

Автор:Христо Христов
Издателство:БАН
Страници:254
Корици:140 /
Година:1968
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 170 / 240 Състояние: Много добр
Освобождението на България и политиката на западните държави 1876-1878. Христо Христов

СЪДЪРЖАНИЕ

Предговор 5
Глава първа

ПРЕДПОСТАВКИ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО
1. Причини и характер на българското националноосвободително движение .... 13
2. Априлското въстание и европейската общественост..............................22
3. Положението на българския народ след въстанието .............................36
4. Националноосвободителната борба през лятото и есента на 1876 г................40

Глава втора

СВИКВАНЕ И ДЕЙНОСТ НА ЦАРИГРАДСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ
1. Политиката на Русия и на западните държави по българския въпрос..............49
2. Решение за свикване конференция на шестте ..................................58
3. Българите и Цариградската конференция ......................................63
4. Изработване проект за реформи..............................................79
5. Съпротивата на Турция......................................................88

Глава трета

ОБЯВЯВАНЕ И ХОД НА ОСВОБОДИТЕЛНАТА ВОЙНА

1. Усилията на руската дипломация да неутрализира Австро-Унгария и Англия . . 96

2. Обявяване на войната и развитие на военните действия през пролетта и лятото на 1877 г.........102

3. Подем на българското националноосвободително движение ....................108

4. Отношението на западните държави към войната ..............................115

Глава четвърта

РАЗГРОМ НА ТУРСКАТА АРМИЯ. САНСТЕФАНСКИ МИРЕН ДОГОВОР

1. Капитулацията на Плевен — начало на нов етап в развитието на войната .... 123
2. Българите и освободителният поход на руските войски южно от Стара планина . 126
3. Политиката на Англия и Австро-Унгария след падането на Плевен ............132
4. Подписвано на примирието в Одрин ........................................135
5. Сключване и характер на Санстефанския мирен договор ....................139

Глава пета

ИЗОСТРЯНЕ НА ОТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ РУСИЯ И ЗАПАДНИТЕ ДЪРЖАВИ
1. Западните държави и Санстефанският договор ................................159
2. Възражения на правителствата и на господствувапште класи в съседните страни . . 174
3. Борба за изпълнение на мирния договор и за запазване на националното единство 180
4. Родопският бунт и домогванията на английската дипломация ..................190

Глава шеста
БЕРЛИНСКИЯТ КОНГРЕС И НЕГОВИТЕ РЕШЕНИЯ ОТНОСНО БЪЛГАРИЯ
1. Свикване на конгреса ......................................................194
2. Искания за основна ревизия на Санстефанския договор..................200
3. Ултиматумът на Дизраели ..................................................211
4. Решенията на конгреса по българския въпрос ...................214
Послеслов ..................................................................223
Съкращения ....................................................................226
Резюме на руски език ........................................................227
Резюме на френски език ......................................................235
Показалец .................................................242

ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ И ПОЛИТИКАТА НА ЗАПАДНИТЕ ДЪРЖАВИ

Христо Христов 
Изд. редактор Ел. Стоянова Художник Г. Г еоргиев Худ. редактор Д. Д о н к о в Техн. редактор Д. Костова Коректор П. Шивачева 
Дадена за набор на 15. ХП. 1967 г.
Подписана за печат на 15. III. 1968 г.
Формат 71/100/16 Тираж 5000 ЛГ—III—2
Печатни коли 18,25 Издателски коли 21 
Набрана и отпечатана в печатницата на Издателството на БАН София, кв. Гео Милев, ул. 36 Поръчка № 82

Забележка* Здраво книжно тяло, има налични карти към книгата - обикновено липсват, тук-там е подчертавано. Безплатна доставка над 50.00 лв.

Категория › История, археология

Допълнителни снмики

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.