Изследване на историята. Том 1

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  13-12-2017
  •  75

Автор:Арнълд Тойнби
Издателство:Христо Ботев
Страници:380
Корици:Твърди
Година:1995
Броя:1
ISBN:9544453955 Тегло (гр.): 453 Формат: 140 / 200 Състояние: Мн. Добро
Изследване на историята. Том 1:  Възникване и развитие на цивилизациите. Арнълд Тойнби. Нечетена книга.

Името на А. Тойнби отдавна е станало индикатор за интелектуален финес и професионално самочувствие за онези, които го разбират. Прелитащ над световната история през времена, катастрофи и превратности, А. Тойнби ни дава усещане за вечност, за импулсите, пътищата и резултатите от световния прогрес, за смисъла и предназначението на преходните планетарии цивилизации.

Този тритомник представя в синтезиран вид най-значимото постижение в световната хуманитаристика за XX век. С него българският читател ще се почувства гражданин на света с уникална съпричастност, която може да бъде изявена само след като той самият се самоинндефицира в хаотичния ред на културно историческите процеси. Всеки, който държи в ръцете си този велик труд, вече се е запътил към себе си, познавайки най-напред другите и разбирайки смисъла на тази съзидателна симбиоза.

СЪДЪРЖАНИЕ
Историческият универсализъм на Арнълд Тойнби - проф. д-р Андрей Пантев.....................................5

Необходими пояснения.......................................... 16

Предговор от автора............................................ 19

Бележка на редактора на съкратения вариант....................................................................22

1.УВОД

I. Единица мярка на историческото изследване .... 25

II. Сравнително изследване на цивилизациите .. 42

III. Сравнимостта на обществата....................77
1. Цивилизации и примитивни общества.......................77
2. Погрешното схващане за „единството на цивилизациите“.............78
3. Доказателства за сравнимостта на цивилизациите........87
4. История, наука и фикция..............................................90

2. ВЪЗНИКВАНЕ НА ЦИВИЛИЗАЦИИТЕ

IV. Проблемът и как да не го решаваме............96
1. Изложение на проблема..................................................96
2. Раса.................................................................................101
3. Среда...............................................................................106

V. Предизвикателство и отклик.........................114
1. Митологическата следа...............................................114
2. Митът, приложен към проблема...............................124
VI. Добродетели на злополучията......................143

VII. Предизвикателството на средата..............154
1. Стимулът на трудните страни................................154
2. Стимулът на новите пространства.........................169
3. Стимулът на ударите .................................................182
4. Стимулът на натиска.................................................187
5. Стимулът на наказуемостта.....................................207

VIII. Златната среда.............................................228
1. Достатъчно и прекалено..............................................228
2. Сравнения в три плана.................................................236
3. Две мъртвородени цивилизации..................................248
4. Въздействието на исляма върху християнството ....257

3. РАЗВИТИЕ НА ЦИВИЛИЗАЦИИТЕ
IX. Цивилизации, спрели развитието си.............263
1. Полинезийци, ескимоси и номади...............................263
2. Османлиите....................................................................273
3. Спартанците.................................................................283
4. Общи характерни черти...............................................288
X. Характер на растежа на цивилизациите.....297
1. Две лъжливи следи.........................................................297
2. Напредък към самоопределение...................................313
XI. Анализ на растежа..........................................328
1. Общество и индивид.....................................................328
2. Оттегляне и завръщане: индивидът..........................341
3. Оттегляне и завръщане: творчески малцинства ....362
XII. Диференциране чрез растеж.........................378

Забележка* Здраво книжно тяло, без забележки в текста, незначително позахабени корици. Безплатна доставка над 50.00 лв.

Категория › История, археология

Допълнителни снмики

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.