Динамика на Духа

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  13-12-2017
  •  108

Автор:Лама Анагарика Говинда
Издателство:Гуторанов
Страници:248
Корици:Твърди
Година:1997
Броя:1
ISBN:9545070854 Тегло (гр.): 374 Формат: 145 / 205 Състояние: Мн. Добро
Динамика на Духа: Психологически аспекти на будистката философия и нейното системно представяне според традицията на "Абхидхамма". Базисно произведение за всички, които искат да разберат будизма

Лама Анагарика Говинда / Нечетена книга.

СЪДЪРЖАНИЕ

Увод................................................................................................... 5

Първа част
ПРОИЗХОДЪТ НА РЕЛИГИЯТА И РАННИТЕ ЕТАПИ НА ИНДИЙСКОТО МИСЛЕНЕ
I. Автономността на религиозния живот......................................11
II. Епохата на магията...................................................................14
III. Антропоморфната вселена и политеизмът............................21
IV. Проблемът Бог...........................................................................25
V. Проблемът Човек........................................................................28
VI. Обобщение..................................................................................32

Втора част 
ПСИХОЛОГИЯТА И МЕТАФИЗИКАТА В СВЕТЛИНАТА НА АБХИДХАММА
I. Двете разновидности на психологията......................................39
II. Значението на Абхидхамма......................................................42
III. Метафизика и емпирия...........................................................45
IV. Истина и метод..........................................................................48
V. Трите степени на знанието........................................................51

Трета част
ЧЕТИРИТЕ БЛАГОРОДНИ ИСТИНИ КАТО ИЗХОДЕН ПУНКТ И ЛОГИЧЕСКА РАМКА НА БУДИСТКАТА ФИЛОСОФИЯ
I. Аксиоматичната истина за страданието..................................59
II. Причината за страданието.......................................................68
III. Премахването на страданието.................................................80
IV. Пътят на освобождението.........................................................87

Четвърта част 
ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА БУДИСТКОТО УЧЕНИЕ ЗА СЪЗНАНИЕТО
I. Обектите на съзнанието..............................................................103
II. Структурата на съзнанието.......................................................116

ДИНАМИКА НА ДУХА
III. Класифициране на съзнанието...............................................130
IV. Четирите типа благородни хора и проблемът за страданието.............143

Пета част 
ФАКТОРИТЕ НА СЪЗНАНИЕТО
I. Първичните, или констангно-неутралните фактори..............151
II. Вторично-неутралните фактори...............................................159
III. Морално решаващите фактори...............................................161

Шеста част 
ФУНКЦИИТЕ НА СЪЗНАНИЕТО И ПРОЦЕСЪТ НА ВЪЗПРИЯТИЕТО
I. Динамичната природа на съзнанието......................................173
II. Функциите на съзнанието и проблемът за материята...............179
III. Процесът на възприятието.......................................................182

ПРИЛОЖЕНИЕ
I. Систематично изложение на психологията на Абхидхамма . 197
II. Класове съзнание, фактори на съзнанието, функции (кича).........200
III. Ведана.........................................................................................209
IV. Асоциативно, рефлексивно и интуитивно съзнание.................211
V. Шестте коренни причини (хету)...............................................223
1. Общи наблюдения.......................................................................223
2. Разпределение на „хету“ в рамките на 121 класове на съзнанието..........227
3. Трите лоши коренни причини...................................................228
VI. Обектите на съзнанието...........................................................233
1. Тяхното разпределение в 121 класове на съзнанието.............233
2. Значение и класифициране на панатк...................................236
VII. Психо-космическата система на будизма.............................243

***
УВОД

Често се поставя въпросът дали будизмът е религия, философия, психологическа система или чисто морално учение. Отговорът на този въпрос може да се формулира по следния начин: като преживяване и път на практическа реализация будизмът е религия; като интелектуално формулиране на това преживяване е философия; бидейки резултат от систематично себенаблюдение, той е психология; а от всичко това се създава норма на поведение, която, разглеждана отвътре, наричаме етика, а разглеждана отвън - морал.

От това става ясно, че моралът не трябва да е изходен пункт за даден мироглед или религиозно преживяване, а следствие от тях. Затова Осморният път на Буда не започва с правилка реч, правилно поведение и правилен начин на живот, а с правилно познание, т. е. с безпристрастното вникване в природата на съществуването и на нещата и с пораждащото се от него целеполагане. Защото „правилен“ (самма) - за да се спрем на тази за съжаление много изтъркана, но възприета в будистката литература дума - означава нещо повече от съзвучие с известни предвзети догматични или морални идеи, тя означава онова, което лежи над двойките от противоположности, свойствени за едностранчивото, обусловено от Аза гледище. С други думи, „самма“е това, което е пълноценно, съвършено пълно (нито раздвоено, нито едностранно) и в този смисъл онова, което е съвършено съразмерно с всяка степен от съзнанието. Значението на тази дума личи в израза „Самма-Самбуда“, който означава „напълно“ или ...

***
Текст от гърба на книгата:
На базата на медитатибните прозрения вече 2 500 години будистите изследователи на съзнанието проучват функционирането на човешкия дух.

Редица велики азиатски мислители са анализирали резултатите от собствените си проучвания и са ги обобщили в една обемиста книжнина.

Резултатът от това е една теория на познанието, която днес се оказва основа и водеща линия за модерното научно мислене в психологията, изследването на съзнанието и когнитивната наука.

Будисткият учен Лама Анагарика Говинда, по произход германец, в тази книга разяснява за западния лаик философско-психологическата система на „Абхидхамма“ - скелетът на грандиозната постройка на будистката мистика.

Аама Говинда е познат на българския читател с книгите „Основи на тибетската мистика“ и „Пътят на белите облаци“.

МИСТИКА И НОВА НАУКАКатегория › Езотерика

Допълнителни снмики

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.