Балкански идентичности

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  12-12-2017
  •  218

Автор:Авторски колектив
Издателство:Фондации "Отворено общество"
Страници:240
Корици:Меки
Година:2001
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Мн. Добро
Балкански идентичности в българската култура от модерната епоха (XIX-XX век). Нечетена книга.

Институт за изследване на интеграцията

Проект
БАЛКАНСКИ ИДЕНТИЧНОСТИ В БЪЛГАРСКАТА КУЛТУРА ОТ МОДЕРНАТА ЕПОХА (XIX — XX ВЕК)
Ръководител на проекта Лютви Местан
Научни ръководители Николай Аретов, Николай Чернокожев
Координатори Самуел Леви, Николай Аретов, Николай Чернокожев

***
СЪДЪРЖАНИЕ

БАЛКАНСКИ ИДЕНТИЧНОСТИ В БЪЛГАРСКАТА КУЛТУРА ОТ МОДЕРНАТА ЕПОХА (XIX — XX ВЕК) Николай Аретов....5

БЪЛГАРСКИ ВЪЗРОЖДЕНСКИ ИДЕНТИФИКАЦИИ

ПРИЛОЖЕНИЯТА НА ХРИСТИЯНСТВОТО

Николай Чернокожее..............54

ЕВРЕИТЕ В БЪЛГАРСКАТА СЛОВЕСНОСТ ОТ НАЧАЛОТО НА XIX ВЕК ДО ОСВОБОЖДЕНИЕТО 

Олга Тодорова..............88

ТУРЦИТЕ В БЪЛГАРСКАТА КНИЖНИНА,

XV - XVIII ВЕК

Росица Градева..............112

ЕКЗОТИЧНИЯТ ДРУГ — ПРИСЪСТВИЯ И УПОТРЕБИ В ДИСКУРСИТЕ НА БЪЛГАРСКИЯ XIX ВЕК

Инна Пелева................................................................................135

ИЗГУБЕНАТА ЧИСТОТА: НЯКОИ ВЪЗГЛЕДИ НА РАКОВСКИ ЗА БЪЛГАРИТЕ И ГЪРЦИТЕ

Илия Илиев..................................................................................149

БАЛКАНСКИ ИДЕНТИЧНОСТИ_

БЪЛГАРСКАТА ИДЕНТИЧНОСТ ВЪВ ВЪЗРОЖДЕНСКАТА ДРАМАТУРГИЯ

Николета Пътова........................................................................166

НАЦИОНАЛИЗМЪТ ИДРУГИЯТ - СЪЗДАВАНЕТО НА НАЦИЯ И НАЦИОНАЛНА ДЪРЖАВА НА БАЛКАНИТЕ

Реджеп Бозтемур.........................................................................191

МЕЖДУ РАЗЛИЧИЕТО И ЕДНАКВОСТТА

Самуел Леви................................................................................219

ПЕРСПЕКТИВИ

Николай Аретов..........................................................................227

АНОТАЦИИ ...............................................................................230

ЗА АВТОРИТЕ............................................................................240

***
БАЛКАНСКИ ИДЕНТИЧНОСТИ

ЗА АВТОРИТЕ

Д-р Николай Аретов старши научен сътрудник II ст. в Института за литература при БАН, редактор и член на редколегията на списание “Литературна мисъл”. Публикувал е книгите “Димитър и Рахил Душанови” (Нар. просвета, 1988), “Преводната белетристика от първата половина на XIX в. Развитие, връзки с ори-гиналната книжнина, проблеми на рецепцията” (Университетско изд. “Св. Климент Охридски”, 1990), “Убийство по български. Щрихи от ненаписаната история на българската литература за престъпления” (Университетско изд. “Св. Климент Охридски”, 1994), “Българското възраждане и Европа” (Изд. “Кралица Маб”, 1995), “Васил Попович. Живот и творчество” (Изд. “Кралица Маб”, 2000) и др.

* Николай Чернокожее - д-р, доц. в Катедрата по българска литература на Факултета по славянски филологии на СУ “Св. Климент Охридски”. Автор на книгите: “Българската литература -диалогични прочити” (в съавторство); “Любен Каравелов и българското възрожденско време”;

* Д-р Олга Тодорова е старши научен сътрудник II ст. в Института за История при БАН и преподавател в Софийския университет. Автор на монографията “Православната църква и българите. XV - XVIII в.” (Академично изд. “Проф. М. Дринов”, 1997) и на множество студии, публикувани в специализирани издания.

* Д-р Росица Градева е научен сътрудник в Института по балканистика При БАН, специалист по османска история, автор на статии и множество студии, публикувани в специализирани издания у нас и в чужбина.

* Инна Пелева - д-р, доц. в Катедрата по българска литература на Пловдивския университет. Автор на книгите: “Четени текстове”; “Идеологът на Нацията”; “Ботев. Тялото на национализма”; “Възраждания”; “Места от конспекта”

* Илия Илиев - преподавател в СУ “Климент Охридски”, специализирал в Англия

* Николета Пътова докторант в Института за литература (БАН), секция Литература на Българското възраждане и преподавател в Софийския университет.

* Д-р Реджеп Бозтемур преподава световна, европейска и близкоизточна (история в Middle EastTechnical University в Анкара, Турция. Автор на множество студии, между които - “The Long Nineteenth-Century in Europe”, “The Impact of the Nineteenth-Century Capitalist World-Economy on the Formation of the Modern State in the Ottoman Empire” и “Notes on the State, Nation and Nationalism in Historical Perspective: The State and Capitalist Relations”, както и на статии, посветени на съвременната история на Близкия изток, ислямския фундаментализъм и методологията на историческото изследване.

* Самуел Леви е член на УС на Инситута за изследване на интеграцията, журналист, публицист. От пет години работи по проблемите на малциствата на Балканите. Завършил е СУ “Климент Охридски, специалност “българска филология”.


Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.