Изцяло ново мислене

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  12-12-2017
  •  189

Автор:Даниъл Пинк
Издателство:Изток-Запад
Страници:256
Корици:Меки
Година:2011
Броя:1
ISBN:9789543219179 Тегло (гр.): Формат: 145 / 200 Състояние: Мн. Добро
Изцяло ново мислене. Преходът от информационната към концептуалната епоха. Даниъл Пинк

Библиотека "Красив ум".

Дизайн, история, симфония, емпатия, не само логика - ИГРА, не само сериозност - СМИСЪЛ не само удоволствие
не само функционалност, не само факти, не само фокус

***
Почти Век западното общество като цяло - и американското В частност - е доминирано от начин на мислене и подход към жиВота, който е силно ограничаващ и дълбоко аналитичен. Нашата епоха принадлежи на „работника на знанието", високообразования манипулатор на информация, който прилага експертните си познания.

Но нещата се променят. Благодарение на ред сили -материалното благоденствие, което разгръща нематериалните ни придобивки, глобализацията, която праща белите якички В другия край на сВета, мощните технологии, които дори изцяло елиминират определени Видове работа - ние навлизаме в нова епоха.

Тя се подхранВа от различно мислене, от ноВ подход към жиВота - подход, който цени Високо качествата, които наричам „висша концептуалност“ и „изтънчени похвати“.

Висшата концептуалност предполага способност да се откриват модели и възможности, да се създава красота в изкуството и емоциите, да се изработват удовлетворяващи повествования и да се комбинират на пръв поглед несвързани помежду си идеи в нещо ново.

Изтънчените похвати се отразяват В способността ни да проявяваме съпричастност с другите, да разбираме фините елементи на човешкото взаимодействие, да откриваме радост в самите себе си и да я пробуждаме у другите, както и да се стремим отвъд всекдневието в търсене на цел и смисъл.

ISBN 954321917-6

9 789543 21 91 79
14 лв. - 10 лв.


Допълнителни снмики

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.