Ръководство за лабораторни упражнения по физика

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  12-12-2017
  •  187

Автор:Авторски колектив
Издателство:Техника
Страници:264
Корици:Меки
Година:1978
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 145 / 200 Състояние: Мн. Добро
Ръководство за лабораторни упражнения по физика


Ръководството съдържа задачи за лабораторни упражнения по физика предимно за студентите от техническите висши учебни заведения. То може да се използува и от студенти от други висши учебни заведения, които не са от специалността физика. Задачите са изложени с кратка теоретична обосновка и подробно указание за практическото им извършване.

Към ръководството са дадени и таблици, от които могат да се вземат константите, необходими за упражненията.

***
ПРЕДГОВОР КЪМ ПЪРВОТО ИЗДАНИЕ
Предлаганото ръководство за лабораторни упражнения по физика е предназначено за студентите от висшите технически учебни заведения и за ония висши учебни заведения, в които физиката се изучава като общообразователна дисциплина.

Ръководството има за цел да запознае студентите с основните измерителни методи и да раз-' вие: у тях сръчност*, съобразителност и навик за самостоятелно извършване . н£ лабораторни упражнения.

,3а да се провеждат успешно лабораторните упражнения, необходимо е студентите предварително да ги разучат, за да си изяснят добре техния смисъл и да се запознаят с метода, който трябва да следват за тяхното практическо изпълнение.

’ "За всяка задача са дадени кратка теоретична обосновка и указание за експериментално извършване. Към някои задачи са дадени и числени примери, посочени са точността, с която са измервани отделни величини, и относителната грешка на резултата, за да се покаже на студентите как трябва да извършват лабораторни упражнения и как да правят преценка на относителната грешка. Приложен е и образец на протокол, какъвто студентите трябва да празят за всяко упражнение. Накрая са приложени най-често употребяваните таблици, които студентите ще използуват при лабораторна-та работа.

Ръководството е съставено в резултат на нашата дългогодишна работа при ръководене на лабораторните упражнения по физика, като са използувани и редица лабораторни ръководства и учебници, посочени в края на ръководството. Опитните постановки са съобразени с възможностите в нашите лаборатории.

Всякакви критични бележки, които целят подобряване на ръководството, ще бъдат взети под внимание при следващото му преиздаване.
От авторите

Забележка* Здраво книжно тяло, без забележки в текста. Безплатна доставка над 50.00 лв.Категория › Учебници за ВУЗ

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.