Изкуственото осветление във фотографията

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  6-12-2017
  •  82

ПРОДАДЕНА

Автор:Ян Шмок
Издателство:Техника
Страници:260
Корици:Меки
Година:1979
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 135 / 205 Състояние: Мн. добро
Изкуственото осветление във фотографията. Ян Шмок. неизползвана книга, има налично приложение извън книгата, обикновено липсва.

В книгата са разгледани въпросите, свързани с техниката на изкуственото осветление във фотографията. Обяснени са основните понятия за светлината, дадени са описания на измерителните уреди, указания за използуването на осветителните тела и приспособления, на луксметрите и светломерите. Подробно са описани методите [на работа при фотографиране на предмети при актовата и портретната фотография при изкуственото осветление.

Книгата е предназначена за фотолюбители и про-фес ионалисти, но може да се ползува и от кинолюбители.
© Jan Smok

UMëIë SVËTLO VE FOTOGRAFII
SNTL — Nakladatelstvi technické literatury — Praha, 1978
© Маргарита Кюркчиева, превод от чешки, 1979

**************

Глава първа

ВМЕСТО УВОД
Светлината във фотографията има три основни функции: техническа, предметноизобра-зителна и художествена. Към техническата се отнася общата експонометрия, чрез която се определят светлинната ситуация и целенасочената работа със светлината, наречена фотографско осветление. Техническо условие за осъществяването му са управляемите светлинни потоци, свързани с наличието на изкуствена светлина, по-точно, с изкуствени източници на светлина. Техническата манипулация със светлината намира приложение при възникване на негативите, контактните позитиви, фотоувеличенията и при наблюдаване на диапозитивите посредством преминаваща светлина.

За да се обясни предметно-изобразителната функция на светлината, използува се идеално бяло матово кълбо, поставено пред идеално бял матов екран. Ако и двата предмета са осветлени с идеално разсеяна светлина, изглеждат като идеално бяла повърхност без ри-
сунък, а кълбото става невидимо. Следователно всички точки на зрителното поле имат еднаква яркост. Ако кълбото е осветлено само от едната страна, получава се осветлена и засенчена част, а кълбото става пространствена фигура и се очертава върху фона, следователно се отличава, забелязва се като нещо (предмет, пространствено явление). Друг пример за предметно изобразителната функция на светлината е осветляването на фасада с богата украса. Когато светлината пада косо, стената се разделя на осветлени и засенчени места и релефното оформление на повърхността изпъква ясно. Когато светлината пада перпендикулярно, релефът на повърхността до голяма степен се губи.

Следователно светлината и сянката моделират формата и повърхността на изобразява-ните предмети. Но при определено разположение на различни по интензитет осветления светлината се превръща в обект, чието изобразяване може да стане цел на фотографската практика (слънчев ден, утро, облачно небе, светлинно оформяване на интериора в църква, където от прозореца влизат светлинни лъчи и др.). Изобразяването на подобна светлинна ситуация също се включва в предметноизоб-разителна функция на осветлението.Светлинната ситуация, която съществува независимо от фотографа, се отличава от
Категория › Хоби

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.