Аспекти на етнокултурната ситуация в България

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  6-12-2017
  •  69

Автор:---
Издателство:Асоциация Аксес
Страници:415
Корици:Меки
Година:1994
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 130 / 200 Състояние: Добро
Аспекти на етнокултурната ситуация в България

СЪДЪРЖАНИЕ

Към читателите................................................................................ 7

1. За понятията................................................................................21

Михаил Иванов, Илона Томова: Етнически групи и междуетнически отношения в България..................................21

Пламен Макариев: Диалогът като перспектива за етнокултурната ситуация у нас.................................................33

Милена Матева: Аспекти на българския национализъм.......42

Гонка Бонева: Социалната категория "пирински македонци"...................53

2. Напрежения и конфликти............................................................59

2.1. Етническите отношения и икономиката:

Йордан Христосков: Етническите отношения в периода на икономическата криза...........................................60

Иckpa Белева: Безработицата и междуетническите отношения.........................................................................................72

Духомир Минев, Георги Шопов: Доходи на

населението и междуетнически отношения...........................79

Юлия Спиридонова: Алтернативи за стопанско

съживяване на райони със смесен етнически състав............87

Гтефан Иванов: Етнически конфликти и

възможности за регулирането им на общинско ниво...........94

Емил Панушев: Външноикономическата ориентация на България и междуетническите отношения.....................101

2.2. Циганите и другите:

2.2.1. Нещо за циганите.................................................................112

Александър Димитров: Циганите в България - идеи и стойности....................................................................................112

Елена Марушиакова: Циганите в България и тяхната религия............................................................................117

Веселин Попов: Циганите в България и

тяхното етническо самосъзнание...........................................123

Христо Кючуков: Турските цигани В Североизточна България...........................................................129

Onum за разговор.............................................................................131

2.2.2. Отново за циганите.............................................................140

Елена Марушиакова: Циганската група и развитието на циганския етнос.........................................................................140

Веселин Попов: Прсферираното етническо самосъзнание при циганите в България...................................149

Христо Кючуков: Занаятите на турските цигани от Североизточна България......................................................158

Разговор............................................................................................. 162

2.3. Македонизмът в България - две изследвания..................174

Валерий Русанов: Етнокултурната ситуация

в Пиринска Македония.................................................................174

Илона Томова: Влиянието на "македонизма" в Пиринска Македония.................................................................181

Разговор за македонизма..............................................................196

3. Съжителството

3.1. Етноложко изследване в Източните Родопи - резултати, размисли........................................................................

3.1.1. За съжителството в Родопите.......................................212

Цветана Георгиева: Връзки на съвместимост

и несъвместимост в ежедневието на християни и мюсюлмани в българските земи............................................212

Горан Благоев: Съвременното състояние на традиционната празнично-обредна система на мюсюлманското население от Източните Родопи......224

Божидар Алексиев: Екологична среда - историческа традиция -мюсюлмански общности

в Източните Родопи....................................................................231

Красимир Стоилов: С отворени врати към света и хората................................................................................239

Димитрина Михайлова: За някои особености на етническата идентификация при помашките деца в Източните Родопи...........................................................244

За етноса, традицията и за нещо още по-важио...................251

3.1.2. Тенденции на съжителството..........................................264

Цветана Георгиева: Тенденции в етническите и конфесионални отношения в малките градове на Източните Родопи..................................................................264

Разговор............................................................................................270

3.2. Етнорелигиозното съжителство - други изследвания.........................................................................273

Боряна Панайотова: Българи - мохамедани и християни в Централните Родопи - поглед върху техните взаимоотношения.........................................................................273

Алексей Кальонски: Поглед върху етнорелигиозното съжителство в Средните Родопи.............................................282

3.3.Етнически стереотипи и предразсъдъци у българите .... 29 Илона Томова: Измерване на стереотипите и предразсъдъците.........293

4. Етническите и културните групи в политиката...............311

4.1.Красимир Кънев: Национално-етническите проблеми и формирането на политическия спектър в България...........................................311

4.2. Маркетинг консулт - Из "Политическа стабилност и обществена людернизация". 1993.................... 316
 
Регионални и етнически характеристики на политическото поведение.....................................................317

Ценности и политически идеологии........................................327

4. 3. Център за либерални стратегии - Културни съдържания на политическото действие. 1994.....................334

Из " Описание на изследването".............................................334

Из "Наблюдения и описания" - няколко доклада: село Севар, Разградско; село Гъмзово, Видинско; село Черни Вит, Тетевенско; град Раковски; град Провадия......................................................................,..........337

Из "диалог на експертите":

Евгений Дайнов(политолог) и

Васил Гарнизов (антрополог)......................................................379

Из "Политически изводи".............................................................391

Резюме на английски език.............................................................409

Забележка на издателите:

Издателите не носят отговорност за истинността на изложеното в докладите и изказванията.

Забележка* Здраво книжно тяло, без забележки в текста, позахабени корици. Безплатна доставка над 50.00 лв.


Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.