Взривът на престъпността в България

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  6-12-2017
  •  81

Автор:Авторски колектив
Издателство:Фондация Човещина
Страници:300
Корици:Меки
Година:1996
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 145 / 205 Състояние: Добро
Взривът на престъпността в България: Причини и противодействия

СЪДЪРЖАНИЕ

ВЪВЕДЕНИЕ.

ЗА ПОВЕЧЕ РЕАЛИЗЪМ В БОРБАТА С ПРЕСТЪПНОСТТА

- акад. Благовест Сендов ПЪРВА ЧАСТ.

ВЗРИВ НА ПРЕСТЪПНОСТТА В БЪЛГАРИЯ

- проф. Васил Проданов, проф. Байчо Панев

I. ОСНОВНИ ОЧЕРТАНИЯ НА КРИМИНАЛНИЯ ВЗРИВ

1. Общо равнище на престъпността

2. Социално-демографска структура

на извършителите на престъпни деяния

3. Предметна структура на престъпността

4. Виктимизация на обществото

II. ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ И ПРЕСТЪПНОСТТА

1. Възприятие на значимостта на престъпността като обществен проблем

2. Отношение към правоохранителните органи

3. Нагласи за наказателната политика

III. ПРИЧИНИ ЗА ВЗРИВА НА ПРЕСТЪПНОСТТА

1. Политика, политизация, престъпност

2. Наследството от миналото

3. Социален преход и аномия

4. Моделът на икономическата реформа и престъпността

5. Икономиката в сянка

6. Социално неравенство, бедност, престъпност

7. Откритостта на страната и ролята на международния фактор в престъпния взрив

8. Състояние на полицията

9. Състояние на следствието

10. Състояние на прокуратурата

11. Състояние на съда

12. Ролята на корекционните заведения

IV. ОСНОВНИ НАСОКИ НА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕТО И МЯСТОТО НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА В ТОЗИ ПРОЦЕС

ВТОРА ЧАСТ.

СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ НА ПРЕСТЪПНОСТТА

1. Икономическите условия и престъпността у нас

- чл.-кор. проф. Веселин Никифоров

2. Икономика и престъпност

- проф. д-р Петко Ганчев

3. Икономически корени на днешната престъпност в България

- д-р. Нако Стефанов '

4. Безработицата и престъпността

- доц. Петър Василев

5. Богатство, бедност, престъпност

- ст.н.с. Иван Кацарски ТРЕТА ЧАСТ.

СОЦИАЛНИ ФАКТОРИ НА ПРЕСТЪПНОСТТА

1. Политическа конфронтация и престъпност

- доц. Максим Мизов

2. За престъпността сред циганите

- Господин Колев

3. Секти, законност, престъпност

- ст.н.с. Стойчо Йотов

4. Общественото мнение за социалната обусловеност на престъпността

- д-р Анна Мантарова

5. Аномия и престъпност в условията на прехода

- доц. Максим Лазаров

6. Медийният дискурс на престъпността

- д-р. Елена Петрова

7. Културата и функционирането на съдебната система

- Юрий Бахнев

8. Убийството по поръчка - доц. Китан Китанов

9. Българската православна църква за престъпността

- великотърновски митрополит Григорий ЧЕТВЪРТА ЧАСТ

СОЦИАЛНО-БИОЛОГИЧНИ ФАКТОРИ НА ПРЕСТЪПНОСТТА

1. Биосоциалната детерминираност на човека и неговото девиантно поведение

- проф. д.п.н. Любен Димитров

2. Генетична обусловеност и профилактика на престъпността - д-р Дора Милева ПЕТА ЧАСТ АРМИЯ, ПОЛИЦИЯ, ПРЕСТЪПНОСТ

1. Престъпността в Българската армия

- д-р Георги Коларов, майор Мариус Младенов

2. Актуални проблеми на Военната полиция

- подп. Светозар Сотиров ШЕСТА ЧАСТ

ЮНОШЕСКА ПРЕСТЪПНОСТ

1. Проблеми на отклоненото поведение сред децата и мерки за ефективното му противодействие

- полк. Георги Владимиров

2. Съвременни измерения на девиантното поведение на учениците - доц. Емилия Рангелова

3. Причини за престъпността при непълнолетните

- доц. Виолета Борисова

4. Страховете на юношите в променящия се свят

- доц. к.п.н. Милка Василева

5. Непълнолетният като жертва на престъплението

- к.п.н. Калин Гайдаров

6. Ресурсна осигуреност, противообществени прояви на малолетните и непълнолетните при прехода

към пазарна икономика в България - Весела Неделчева СЕДМА ЧАСТ ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ПРЕСТЪПНОСТТА

1. Общество, престъпност, противодействие

- д-р. Борислав Йотов

2. Закон за борба с престъпността - д-р. Борислав Йотов

3. Законотворчество, правоприложение, престъпност

- ст.н.с. Здравко Трайков

4. Противодействие на престъпността - Румен Георгиев ЗАКЛЮЧЕНИЕ

УЖАС БЕЗ КРАЙ ИЛИ КРАЙ НА УЖАСА

- чл.-кор. Кръстю Горанов

Приложение: Декларация


Забележка* Здраво книжно тяло, следи от намокряне с вода, захабени корици. Безплатна доставка над 50.00 лв.
Категория › Право

Допълнителни снмики

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.