Стоманобетонни плочи - изчисляване и конструиране

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  5-12-2017
  •  214

ПРОДАДЕНА

Автор:Борислав Кръстев
Издателство:Техника
Страници:296
Корици:Меки
Година:1986
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 145 / 200 Състояние: Добро
Стоманобетонни плочи - изчисляване и конструиране. Борислав Кръстев. Библиотека на проектанта-строител

УДК 621 .073
В книгата е разгледано статическото изчисляване и оразмеряване на стоманобетонни плочи — правоъгълни, кръгли, пръстеновидни и елипсовидни, при различни гранични условия и натоварване. Статическото изчисляване на плочата е показано по двата основни метода — по еластична система и по преразпределение на усилията в гранично състояние. Освен необходимите формули са дадени и много таблици за изчисляване на плочите. Разгледано е статическото изчисляване на някои видове плочи с отвори. Към всеки раздел са разработени примери за изчисляване на различни видове плочи. Разгледани са основните принципи за конструиране и армиране на прилаганите в практиката стоманобетонни плочи.

Книгата е предназначена за строителни инженери и техници, които работят в проектирането и строителството. Може да се ползува и от студентите във ВИАС, както и от курсантите във ВНВСУ „Ген. Бл. Иванов“
(g) Борислав Христов Кръстев, 1986 с/о Jusautor, Sofia

*******************************************************************************
ВЪВЕДЕНИЕ
Стоманобетонните плочи са основен носещ елемент както в жилищни, обществени и промишлени сгради, така и в инженерни съоръжения — резервоари, водни кули, масивни мостове и др. Те притежават голяма носеща способност, тъй като под действието на вертикалните товари работят в двете направления и тяхното съпротивление на деформация се използува значително по-ефективно, отколкото при стоманобетонните греди.

В зависимост от размерите на полетата, които се образуват между гредите или носещите стени, стоманобетонните правоъгълни плочи могат да бъдат еднопосочно или кръстосано армирани.

Когато отношението между страните на плочата 1Х и 1У е

-—>2, последната се изпълнява като еднопосочно армирана и

•'Х

носещата армировка се поставя 'по късата й страна. Когато 0,5^—^-^2, плочата се изпълнява като кръстосано армирана и

LX

носещата армировка се поставя в двете посоки.

В действителност и еднопосочно, и кръстосано армираните плочи работят в двете си направления и трябва да се изчисляват като пластинки, съответно подпрени по контура си. Разпределението на товарите може да се приеме приблизително по линиите на покрива триъгълно и трапецовидно. Тъй като при еднопосочно армираните плочи около 95% от товара на плочата се предава в по-късата й страна, на практика се приема, че целият товар изтича в тази посока.

Статическото изчисляване на стоманобетонните плочи се извършва по два основни метода — по еластична стистема и по преразпределение на усилията в гранично състояние. Изчисляването по еластична статическа система, което се базира на теорията на еластичността, разглежда плочите като направени от идеализиран еластичен материал — без пукнатни, какъвто не е стоманобетонът.

Методът по преразпределение на усилията в гранично състояние е разработен от проф. А. А. Гвоздев и датския учен Йохансен въз основа на експериментални изследвания, които показват, че плочите се разрушават по така наречените линии на разрушение. Носещата способност на плочата от момента, когато армировката достигне границата на провлачане, до разрушаването й зависи както от количеството на армировката и границата на нейното уякчаване, така и от големината на напрежението на бетона в натисковата зона. Граничният товар на плочата сe характеризира....

Забележка* Здраво книжно тяло, тук-там е подчертавано. Безплатна доставка над 50.00 лв.


Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.