Ръководство за лабораторни упражнения по електронноизчислителна техника

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  5-12-2017
  •  178

Автор:Авторски колектив
Издателство:Техника
Страници:284
Корици:Меки
Година:1979
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 210 Състояние: Мн. Добро
Ръководство за лабораторни упражнения по електронноизчислителна техника  - Неизползван учебник.

Авторски колектив: П. Байров, Т. Димов, Т. Джубраилов, Т. Иванов

УДК 681.3 (075.8)
В ръководството са дадени методически указания, примери и задачи зз провеждане на практическа работа по електронноизчислителна техника и програмиране. В първата част са дадени практически указания за настройка на решаващите блокове в аналоговите изчислителни машини, за съставяне на програми и тяхното реализиране. Във втората част са дадени практически указания за работа с цифровите изчислителни машини. Материалът е ориентиран към машините от Единната система. Обърнато е внимание върху такива важни практически въпроси като подготовка на информацията върху носители, работа с периферните устройства и особено върху разработването на алгоритми, съставянето на програми на ФОРТРАН, тяхното настройване и използуване. Всички практически ука зания са подкрепени с голям брой илюстрации и реални примери от химичната технология, металургията и автоматизацията.

Ръководството е предназначено за студентите от Висшия химико-технологичен институт, но може да бъде използувано и в сродни ВУЗ, а също така от всеки специалист, който пристъпва към овладяване на изчислителната техника с оглед приложението й в своята дейност.
Петър Атанасов Байров, Тодор Георгиев Димов, Тотю Христов Джубраилов, Тодор Филипов Иванов 1979

с/о Jusautor, Sofia

Категория › Учебници за ВУЗ

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.