Наръчник: Добри практики и защита правата и сигурността на потребителите в туризма

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  1-12-2017
  •  170

ПРОДАДЕНА

Автор:Авторски колектив
Издателство:Регионално развитие
Страници:148
Корици:Меки
Година:2015
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 145 / 210 Състояние: Отлично
Наръчник: Добри практики и защита правата и сигурността на потребителите в туризма

Н Оперативна програма

„Регионално развитие” 2007 - 2013

Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 - 2013

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Инвестираме във Вашето бъдеще!

СЪДЪРЖАНИЕ

ПРЕДГОВОР..................................................................................................9

ГЛАВА I

Анализ на поведението на българските туристи..........................11

1. Типове пътувания на българите...................................................................15

2. Профил на българския турист.......................................................................17

3. Фактори, влияещи върху пътуванията и избора на дестинации в рамките на страната.......................................................19

4. Разходи на българските туристи за пътувания в страната...............20

5. Честота на пътуване и средна продължителност на туристическия престой..............................................................................21

6. Предпочитани видове туризъм при посещения на дестинации в страната................................................................................22

7. Предпочитани дестинации.............................................................................24

8. Нагласи и оценки на туристическия бизнес за вътрешния туризъм......................................................................................25

ГЛАВА II

Защита на правата и сигурността на потребителите.

Европейски директиви и регламенти, засягащи правата
и сигурността на потребителите в туризма. Добри практики.... 27 

1. Европейски директиви и регламенти, засягащи правата
и сигурността на потребителите в туризма...........................................27

- Права на потребителите при пакетни туристически пътувания............................................................................28

- Право на консулска защита......................................................................33

- Европейски права при ползване на въздушен транспорт....................................................................................33

- Право на информация за въздушния превозвач и сигурността на пътника..........................................................................40

- Задължителна информация при закупуване

на самолетни билети....................................................................................41

- Права на хората с увреждания и на хората

с ограничена подвижност при пътувания по въздух....................41

- Европейски права при ползване на

железопътен транспорт..............................................................................42

- Европейски права при пътуване по вода..........................................44

- Европейски права при пътуване с автобуси.....................................45

- Правила при пренасяне на продукти

от животински произход за лична консумация...............................46

- Деклариране на парични суми в брой................................................48

- Пренасяне на акцизни стоки....................................................................49

- Потребителски права при ползване

на ваканционни имоти................................................................................50

2. Европейски потребителски център. Добри практики.

Съвети към потребителите в областта на туризма...............................51

ГЛАВА III

Механизми за защита на потребителите на туристически пакети и услуги в България. Законодателство за защита на потребителите................................................................................55

1. Нормативна рамка в България......................................................................55

- Задължителна застраховка „Отговорност на туроператора".... 55

- Как действа механизмът за защита на правата

на българските потребители на туристически пътувания с обща цена.......................................................................................................59

- Задължителна застраховка „Медицински разходи"......................60

- Съвети към потребителите.......................................................................62

2. Видове доброволни туристически застраховки в България...........63

- Доброволни застраховки при ползване

на услугите на хотелиери...........................................................................64

- Доброволни застраховки „Отмяна на пътуване"

и„Прекратяване на пътуване".................................................................64

- Доброволни застраховки „Помощ при пътуване

в чужбина".........................................................................................................65

- Доброволни планински застраховки и

спасителни разноски...................................................................................66

3. Механизми за защита на правата на туристите в страни от ЕС......66

- Защита на потребителите на туристически пакети и

услуги чрез гаранционни фондове.......................................................68

- Защита на потребителите на туристически пакети

чрез задължителни застраховки...........................................................73

ГЛАВА IV

Данъчно облагане в областта на туризма в други

държави от ЕС и в Турция..................................................................77

1. Общ преглед..........................................................................................................77

2. Данъчно облагане в туризма по страни - Гърция, Италия,

Испания, Хърватия, Австрия, Ирландия, Турция..................................82

3. Добри практики....................................................................................................85

ГЛАВА V

Организация и управление на туристически райони..................86

1. Ролята на местната власт и браншовите организации

в управлението на туризма............................................................................87

2. Туристически райони........................................................................................91

3. Добри практики....................................................................................................96

ГЛАВА VI.

Новости в комуникационната политика. Профил на

чуждите пазари и на вътрешния пазар. Тенденции в

областта на туризма.........................................................................103

1. Новости в комуникационната политика.................................................103

2. Профил на чуждите пазари и на вътрешния пазар.

Тенденции в областта на туризма.............................................................106

3. Добри практики. Европейският и световният опит

в насърчаване на вътрешния туризъм....................................................112

Приложение:

50 малко познати туристически обекта в България...................120

Речник на термините............................................................................147

Речник на съкращенията.....................................................................148

Забележка* Здраво книжно тяло, без забележки в текста. Безплатна доставка над 50.00 лв.
Допълнителни снмики

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.