Ръководство по електронна микроскопия

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  16-11-2017
  •  167

ПРОДАДЕНА

Автор:Авторски колектив
Издателство:УИ "Св. Климент Охридски"
Страници:154
Корици:Меки
Година:1991
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 205 Състояние: Добро
Ръководство по електронна микроскопия

В ръководството са дадени основните принципи на устройството на различните видове електронни микроскопи, а също така класическите и съвременните техники, прилагани в електронната микроскопия. Приложените схеми и електроногра-ми в по-голямата си част са резултат на изследвания на колектива, а има и такива, взети от основни помагала по електронна микроскопия. Книгата е предназначена за студенти, медици, биолози и за всички начинаещи в областта на електронната микроскопия.
© Анна Бояджиева-Михайлова, Мариана Владимирова Бакалска Иво Христов Атанасов, Катя Огнянова Манова-Тодорова, Румяна Тодорова ДенкоВа, Людмила Стефанова Кънчева, Анка Асенова Тутекова 1991
c/o Jusautor, Sofia


***************
Съдържание
Предговор (А. Бояджиева-Михайлова) ......................................................................................S
физични осноВи на електронния микроскоп_______________________________________________________________ 13
Общо устройство и Видове електронни микроскопи (А. Тутекова).................. 18
Литература.................................................................................................................................... 26
Сканираща електронна микроскопия (И. Христов).................................................... 27
Принцип на работа и конструкция...................................................................................... 30
Изсушаване при критична точка на изпаряване и покриване на обектите с
благородни метали...................................................................................................................... 51
Сканиращ тунелен микроскоп................................................................................................ 56
Литература.................................................................................................................................... 57
Подготовка на биологични обекти за трансмисионна електронна
микроскопия {А. Бояджиева-Михайлова).............................................................................. 58
Токсичност на фиксаторите и на включващите средства при обработката
на обектите.................................................................................................................................... 58
фиксация.......................................................................................................................................... 59
Видове фиксация .......................................................................................................................... 61
Обезводняване и включване на биологичните обекти................................................ 64
Видове включващи среди............................,....................................................................... 65
Оцветяване на обекти при фиксация, обезводняване и получаване на
ултратънки срезове....................................................................................................................• 66
Метод на отпечатъците (реплики).................................................................................. 69
Получаване на ултратънки срезове.................................................................................... 72
Литература.................................................................................................................................... 80
Подготовка на биологични обекти за сканираща електронна
микроскопия .................................................................................................................................. 81
Общи принципи за наблюдаване на биологични обекти.............................................. 81
Предфиксационна обработка .......................................................................................... 82
фиксация .................................................................................................................................. 82
ОбезВодняване и изсушаване .................................................................................................. 84
Осигуряване на електропроводимост на обектите.................................................... 86
Замразяване и изсушаване ................................................................................................ 87
Методи за проявяване на рецептори на клетката...................................................... 88
Използване на хистохимични оцветители ...................................................................... 89
Методи за изследване на Вътрешноклетъчни и Вътрешнотъканни
структури чрез сканиращ електронен микроскоп.................................................... 91
Наблюдаване на биологични обекти в нативно състояние...................................... 93
Стереофотометрия ....................................................................................................................94
Литература...................................................................-.................................................................95
Електронномикроскопска авторадиография (Л. Кънчева)........................................97
Литература....................................................................................................................................ЮЗ
Основни методи за ултрацитохимично доказване на различни вещества
и клетъчни структури............................................................................................................104
Нуклеинови киселини (К. Манова-Тодорова, Р.Денкова)................................................104
Литература............................................-........................................................................................ПО
Наблюдаване на рибозоми (К. Манова-Тодорова) ............................................................НО
Етапи на подготовка и провеждане на изследването........................................110
Литература....................................................................................................................................И2
Белтъци (К. Манова-Тодорова, Р.Денкова)..............................................................,...........НЗ
Литература....................................................................................................................................П5
Ензими (Р. Денкова)......................................................................................................................И5
Доказване на фосфатази ..................................................................................................117
Доказване на оксиредуктази ..........................................................................................125
Литература....................................................................................................................................130
Въглехидрати (М.Бакалска) ....................................................................................................131
Доказване на глюкоза..........................................................................................................131
Методи за доказване на полизахариди и мукополизахариди ............................132
Литература....................................................................................................................................137
Липиди (М. Бакалска)..................................................................................................................137
Литература....................................................................................................................................144
Имуноелектронна микроскопия (К. Манова-Тодорова) ..............................................145
Предимства на методите с колоидно злато ................................................................145
Ултраструктурна имуноцитохимия преди включване на обекта в смола ......147
Ултраструктурна имуноцитохимия след Включване на обекта в смола..........148
фиксация..................................................................................................................................148
Обезводняване................................................................................................•.......................148
Имуномаркиране върху ултратънки срезове..........................................................150
Литература....................................................................................................................................152

Забележка* Здраво книжно тяло, тук-там е подчертавано. Безплатна доставка над 50.00 лв.

Категория › Учебници за ВУЗ

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.