Четиризначни математически таблици и формули

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  16-11-2017
  •  442

ПРОДАДЕНА

Автор:Д. Серафимов, Н. Николов, Г. Коларов
Издателство:Регалия 6, София
Страници:160
Корици:Меки
Година:1994
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 130 / 200 Състояние: Мн. Добро
Четиризначни математически таблици и формули. Д. Серафимов, Н. Николов, Г. Коларов

СЪДЪРЖАНИЕ

ЧЕТИРИЗНАЧНИ ТАБЛИЦИ
Синуси и косинуси.......................................................... 4
Тангенси и котангенси....................................................... 7
Мантиси на десетични логаритми......................................... 11
Стойности на функцията 10я (десетични антилогаритми)............... 14

МАТЕМАТИЧЕСКИ ФОРМУЛИ
Някои математически означения........................................... 17
Множества................................................................... 19
Рационални изрази.......................................................... 29
Уравнения и системи....................................................... 31
Неравенства................................................................. 35
Коренуване.   Разширение на понятието степен.   Средни стойности на
елементи от дадено множество............................................. 40
Логаритми. Сложна лихва................................................. 43
Съединения без повторение. Нютонов бином............................. 44
Прогресии................................................................... 44
Функции...................................................................... 46
Таблица на основните интеграли.......................................... 53
Диференциални уравнения от първи ред.................................. 54
Елементи от теорията на вероятностите.................................. 55
Бройни системи............................................................. 57
Елементи от математическата логика..................................... 58
Първични понятия и аксиоми в геометрията............................ 60
Ъгъл..................................................................... 61
Триъгълник................................................................. 63
Вектори...................................................................... 67
Пропорционални отсечки................................................... 74
Подобни триъгълници. Лице на триъгълник............................. 76
Четириъгълник.............................................................. 82
Многоъгълник................................................................ 86
Геометрични преобразувания.............................................. 91
Окръжност.................................................................. 96
Таблици...................................................................... 109
Таблица I — за равенство на два ъгъла.................................. 109
Таблица II — за неравенство на два ъгъла............................... 110
Таблица III — за равенство на две отсечки............................... 110
Таблица IV — за неравенство на две отсечки............................. 111
Таблица V — условия за успоредност на две прави...................... 111
Таблица VI — условил един четириъгълник да бъде успоредник...... 112
Взаимно положение на прави, на права и равнина и на равнини в пространството........ 113
Двустенен и многостенен ъгъл. Перпендикулярни равнини............. 118
Многостени..............................................................---- 120
Цилиндър, конус, кълбо.................................................... 125
Тригонометрия.............................................................. 131
Елементи от аналитичната геометрия..................................... 140
Приложения................................................................. 147
I. По-важни множества от точки в равнината............................. 147
II. По-важни множества от точки в пространството...................... 151
III. Сечение на многостени с равнина...................................... 154

Забележка* Здраво книжно тяло, Нечетена книга. Безплатна доставка над 50.00 лв.

Категория › Математика

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.