Изкуството да мислим правилно

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  15-11-2017
  •  694

ПРОДАДЕНА

Автор:Александър Ивин
Издателство:Народна просвета, София
Страници:192
Корици:Меки
Година:1989
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Мн. добро
Изкуството да мислим правилно. Александър Ивин

СЪДЪРЖАНИЕ
Няколко уводни думи   3 
Убедителни основания   9 
В търсене на законите и причините.  21
Продължено сходство    37 
Многообразният свят на проблемите    66 
От хипотезата към теорията   90 
Клопките на езика   111 
Изкуството на определението    122 
Деление на ум    143 
Парадокси  . 159
Изкуството на полемиката и на дискусията 
Вместо заключение    191

Книгата въвежда читателите в света на основните принципи и операции на човешкото мислене. В нея се дава достъпно, ясно и същевременно достатъчно строго и системно изложение на съвременните представи за мисловната дейност. Книгата спомага за задълбочаване на стихийно създалата се логическа интуиция на младите хора, за изграждане у тях на навици последователно и логично да мислят и разсъждават.

Ивин, А. А.
ИСКУССТВО ПРАВИЛЬНО МЫСЛИТЬ: КН. ДЛЯ УЧАЩИХСЯ.
М., „Просвещение", 1986.
"Издательство „Просвещение", Москва, 1986 г. С/Венедикта Иванова Григорова, преводач, 1989 г. с/о Jusautor, Sofia
В практиката човек трябва да докаже истинността, т.е. действителността и силата, реалността на своето мислене. Изолиран от практиката, спорът за действителността или недействителността на мисленето е чисто схоластичен въпрос.
К. Маркс
Нека наш идеал бъде . . . истинският, всестранният, съвършеният, образованият човек.
В. И. Ленин
. . .Не е достатъчно само да имаш добър разум, главното е добре да го използваш.
Р. Декарт
Най-важната задача на цивилизацията е да научи човека да мисли.
Т. Едисън
Знанието само тогава е знание, когато е придобито с усилията на своята мисъл, а не чрез паметта.
Л. Н. Толстой
Могъщо оръжие на човека при всякакви ситуации е неговият разум. В безкрайното познание на света, в преобразуването и приспособяването на битието към безкрайните потребности на човека разумът е всесилен и неиз-тощим. Мисля, че творческите ресурси на разума могат да се сравнят само с енергийните ресурси на Слънцето.
Ч. Айтматов
НЯКОЛКО УВОДНИ ДУМИ
Задачата на тази книга е да въведе читателя в света на основните принципи и операции на човешкото мислене, изучавани от формалната логика. Авторът се надява, че книгата ще спомогне да се пробуди интерес към тази наука, да се задълбочи стихийно създаващата се логическа интуиция, да се изградят навици за последователно и логично мислене.
Науката логика е особен, самобитен свят със свои закони, идеализации, традиции, спорове и т.н. Онова, за което тя говори, е познато и близко на всекиго, но не е лесно да влезеш в нейния свят, да почувстваш неговата вътрешна съгласуваност и динамика, да се проникнеш от своеобразния му дух. Предлаганата книга е призвана да помогне в това на младия читател.
Логиката е наука за законите на правилното мислене, за изискванията, предявявани към последователното и логично разсъждение. В мисловната си дейност всеки човек използва логически операции като опре-

Александър Архипович Ивин
ИЗКУСТВОТО ДА МИСЛИМ ПРАВИЛНО
Преводач Венедикта Григорова
Преводач на стиховете Александър Миланов
Рецензент Мария Бойкикева
Редактор Николай Павлов «
Художник на корицата Дим ко Димчев
Художник-редактор Петър Терзиев
Технически редактор Татяна Недкова
Коректор Яна Червенова
Код: 01/9531221331/0424-1 -89
Руска. Издание I. Дадена за набор на 28.Х.1988 г. Подписана за печат на 3.XI.1989 г. Излязла от печат на 13.XI.1989 г. Формат 60x84/16. Печ. коли 12. Изд. коли 11,19. Поръчка № 3014. 
Държавно издателство ,JHapodna просвета" — София Държавна печатница „Атанас Стратиев" — Хасково

Забележка* Здраво книжно тяло, без забележки в текста. Безплатна доставка над 50.00 лв.


Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.