Из българо-сръбските литературни взаимоотношения

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  14-11-2017
  •  168

Автор:Илия Конев
Издателство:БАН
Страници:201
Корици:Твърди
Година:1968
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Мн. добро
Из българо-сръбските литературни взаимоотношения. Илия Конев

СЪДЪРЖАНИ E
Предговор   ..........................
Главни прояви  и тенденции ................... 13
По-близо до поезията и личността на Ботев............. 32
Иван Вазов и Сърбия...................... 52
Първи сръбски преводи на „Бай Ганю"............... 88
За сръбската романтична поезия и нейния отглас в България .... 96
Негош и първият превод на „Горски венец'*............. 104
З май за българите и сред тях................... 117
В съприкосновение и с произведенията на Якшич.......... 143
Заключение......................... 149
Приложение         ...................... 155
Резюме на руски език     ................. 179
Резюмена френски език     ............... 189
Показалец на личните имена............ 199


************
ПРЕДГОВОР
Настоящият труд представлява продължение на книгата ми „Българо-сръбски литературни взаимоотношения през XIX век (до Освобождението)", отпечатана през 1964 г. В него са отразени и разгледани подробно най-съществените прояви и резултати на взаимните връзки между българската и сръбската литература през един сравнително кратък по време, но също динамичен исторически период — десетилетията след Освобождението до Балканската война (1913). Динамичен е този период преди всичко с дълбоките промени, които донася в националното и класовото развитие на българи и сърби, с бързото възприемане на социалистическите идеи, които навлизат в живота, в стремежите и мислите на двата братски народа и изпълват с ново съдържание тяхната дълголетна борба за свобода и социална правда. Първо в България, а после и в Сърбия се образува работническа социалдемократическа партия, която чрез своите първи дейци, чрез списанията, брошурите и вестниците, които издава, мобилизира и сплотява народните маси около комунистическите идеи — идеите на века. Тази партия в най-висока степен унасле-дява и доразвива възгледите на българските и сръбските револю-ционери-демократи от периода на националноосвободителните борби по въпросите на българо-сръбските отношения изобщо, като преди всичко укрепва връзките между работническата класа, между прогресивно настроените народни маси в България и Сърбия. Тук изпъкват заслугите на главните социалистически вестници и списания от края на миналия век на първите социалистически дейци от двете страни, които твърдо отстояват възгледа за революционнопреобразователната сила на социалистическите идеи и значението на дружеските отношения между българи и сърби, както и между другите балкански народи и трудещите се от целия свят. В статията си „Какво ни разделя", отпечатана в първия брой на белградския вестник „Социалдемократ" от 3. IV. 1895 г., Георги Бакалов, тогава редактор на вестник „Работнически другар", подчертава: „Между впрочем, няма нищо, което би разделило един от друг нашия и вашия......

Забележка* Здраво книжно тяло, без забележки в текста. Безплатна доставка над 50.00 лв.
Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.