Наръчник на екскурзовода. Част 1

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  8-11-2017
  •  243

ПРОДАДЕНА

Автор:Авторски колектив
Издателство:Балкан турист
Страници:168
Корици:Твърди
Година:1975
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Мн. Добро
Наръчник на екскурзовода. Част 1: Общи сведения за Народна Република България

СЪДЪРЖАНИЕ
Кратка географска справка ...................... стр.
1. Географско положение, граници и големина........... 5
2. Релеф'. . ..................................... 6
3. Полезни изкопаеми  ............................
4. Климат ..................................... 10
5. Водно богатство и водни ресурси................... II
6. Минерални извори.............................. р
7. Растителност и животински свят.................... | j
8. Население и трудови ресурси...................... 14
9. Административно-териториално деление.............. ! 7
II. Историческа справка
1. Българските земи през древността.................. 18
2. Българските земи под римска и византийска власт...... ^0
3. Първа българска държава ........................
4. Втора българска държава . . .'......................
5. България под османско владичество.................
6. Българско национално възраждане.................. 31
7. Българско национално революционно движение ........ 33
8. Освобождение на България от османско иго........... ..n
9. България след Освобождението.................... 40
10. Септемврийско въстание......................... 48
11. България през периода от 1923 до 1941 г.............. 50
12. България по време на Втората световна война и антифашистката борба .................................. 54
13. Деветосептемврийско народно въоръжено въстание...... 57
14. България по пътя на социализма  ................... 59
III . Държавно устройство на НРБ 
IV. Държавни символи - герб, знаме и химн...............    66
V. Политически партии и обществени организации ..........    74
VI. Външна политика ..............................
VII. Народно стопанство ...........................   
1. Промишленост................................  
2. Селско стопанство  .........................
3. Транспорт  ...............................
4. Икономически връзки.......................
5. Жизнено равнище..........................
6. Обществено осигуряване и пенсионно дело........
VIII. Съвет за икономическа взаимопомощ /СИВ/  .......
IX. Здравеопазване
X. Развитие на туризма в НРБ .    139
XI. Образование и наука ....    .......................    144
XII. Културно развитие на НРБ151
XIII. Църковният въпрос в НРБ 157

*******************
I. КРАТКА ГЕОГРАФСКА СПРАВКА
1. ГЕОГРАФСКО ПОЛОЖЕНИЕ, ГРАНИЦИ И ГОЛЕМИНА
Народна република България е разположена в Югоизточна Европа, в източната част на Балканския полуостров между 41°14 минути и 44° 13 минути северна ширина и 22°21 минути и 28°36 минути източна дължина. Страната се намира в южната част на умерения климатичен пояс. Това обстоятелство дава своето отражение върху характеристиките на климата, водното богатство, почвената покривка, растителния и животински свят. Тя лежи на прехода между Европа и Азия, опира до международната река Дунав, има широк излаз на Черно море и отстои недалеч от Егейско море и стратегическите проливи Босфор и Дарда-пели.
Това географско положение ce е отразило съществено върху политическото и икономическо развитие на страната през различните исторически епохи. На българска територия се кръстосват важни международни пътища: от Северна и Източна Европа и Адриатическо море към Черноморието и към Близкия и Среден Изток. Поради своето местоположение България е била арена на военни действия и международни конфликти, които са причинявали само страдания па българския народ и многократни промени на политическите граници и територията на страната.
След Втората световна война България стана съставна част на социалистическата общност. Икономогеографското и мриродогеографското й положение придобиха нов смисъл. С последователната си политика на мир и дружба със своите съседи и с всички страни в света, с огромните си икономически и културни успехи, социалистическа България се превърна във важен фактор за укрепване мира на Балканите и Европа.
Общата дължина на българските граници е 2245 км, от които 1181 км са сухоземни, 686 - речни и 378 км — морски.
На Север на протежение от 609 км HP България граничи със CP Румъния. По-голяма част от границата минава по талвега на река Дуиан '470 км/, а останалата пресича Добруджа от гр. Силистра до нос Карпал ма Черно море /139 км/. Река Дунав е важен международен път с голямо гранспортно и икономическо значение за нашата страна. Чрез нея се...

Неизползвана книга.
Категория › Туризъм

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.