Теория и методика на научната информация. Документални източници

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  6-11-2017
  •  210

ПРОДАДЕНА

Автор:Зорница Петкова
Издателство:Наука и изкуство
Страници:179
Корици:Меки
Година:1975
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 145 / 215 Състояние: Добро
Теория и методика на научната информация. Документални източници. Зорница Петкова

СЪДЪРЖАНИЕ

ПРЕДГОВОР 5
УВОД ........................... 7
Съвременната научно-техническа революция и нарастването
на книжовната продукция в света. "Информационната криза" 7

Г л а в а I.
ИНФОРМАТИКАТА — НОВА САМОСТОЯТЕЛНА НАУЧНА ДИСЦИПЛИНА 14
Терминологични уточнения............... 15
Предмет и задачи на информатиката..........  22
Информатиката и другите науки............. 25

Глава II.
КОМУНИКАЦИИТЕ В НАУКАТА.................. 34
Канали на комуникации................. 37
А. Неофицални канали на научни комуникации........... 40
Б. Официални канали на научни комуникации............ 44

Глава III.
ИЗУЧАВАНЕ НУЖДИТЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ОТ ИНФОРМАЦИЯ . . 46 

Глава IV.
ДОКУМЕНТАЛНИ ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ......... 54
Понятието „документ" ................. 54
Видове научни документи............... 55

Глава V .
ПЪРВИЧНИ ДОКУМЕНТАЛНИ ИЗТОЧНИЦИ НА
ИНФОРМАЦИЯ.......................... 58
Публикувани..................... 58
Книги.............................. .58
Периодични издания..................... . 63
Роля на научните списания като източник на информация..... 65
Специални видове технически издания................ 74
Непубликувани документи...........     .... 84
Научно-технически отчети и доклади............... 84
Дисертации............................ 87
Препринти............................. 88
Преводи на статии от чужди списания и сборници........ 89
Ръкописи и коректури на предстоящи публикации......... 91
Информационни карти ....................... 92

Глава VI.
ВТОРИЧНИ ДОКУМЕНТАЛНИ ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ ... 93
Справочна литература.................. 93
Рефератни издания.................. 95
Поява и развитие на рефератните издания...........96
Основни положения в изграждането на рефератното издание ... 100
Най-известни световни рефератни   издания    ............ 112
Паралели и обобщения....................... 124
Рефератни издания в България................... 128
Други видове вторични източници за текуща информация . 130
А. Традиционни........................... 130
Информационни  бюлетини...................... 131
Експрес-информация     ........................ 139
Обзори................., . . .......... 142
Б. Нови видове и форми на информация.............. 148
Сигнална информация........................ 149
Текущи съдържания на списания.................. 151
„Индекс Медикус"......................... 153
Пермутационни указатели...................... 160
Указатели на цитирана научна литература.............. 164
Адресно (избирателно) разпространение на информация (ИРИ)..... 169
ОСНОВНА ЛИТЕРАТУРА 174

Забележка* Здраво книжно тяло, тук-там е подчертавано. Безплатна доставка над 50.00 лв.

Категория › Учебници за ВУЗ

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.