Български народни танци от

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  4-11-2017
  •  272

ПРОДАДЕНА

Автор:Красимир Петров
Издателство:Просвета, София
Страници:826
Корици:Меки
Година:1993
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Мн. добро
Български народни танци от Тракия
Български народни танци от Северозападна и Средна Северна България. 
Български народни танци от Североизточна България Добруджа
Автор: Красимир Петров

***
Български народни танци от Тракия... 255

ПРЕДГОВОР
Тракийските народни танци са съществен дял от националната ни танцова съкровищница. Те са изключително оригинални със своето звучене и неповторима красота и въздействие. Тракийските танци допринасят за националната обособеност на танцовото ни наследство, което е неразделна част от нашата традиционна духов-на култура.
Учебникът „БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ ТАНЦИ ОТ ТРАКИЯ" е четвъртата част от поредицата „БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ ТАНЦИ", предназначена за учениците от Хореографското училище..
Тракийските народни танци, включени в учебника, са разгледани подробно и детайлно, с вникване в техния строеж, богатство на външни форми, динамично и мет-роритмично разнообразие. Направена е кратка етному-зикална характеристика на областта и народното облекло.
Учебникът може да бъде ползван и от хореографи, педагози, ръководители на любителски колективи и школи по изкуствата, студенти от Академията за музикално и танцово изкуство — гр. Пловдив, Университета в Благоевград, както и от любители на народното танцово изкуство.

***
Български народни танци от Северозападна и Средна Северна България... 311

ПРЕДГОВОР
Развитието на българското сценично танцово изкуство и неговите високи постижения, доказани на проведените прегледи на ансамблите за народни песни и танци, до голяма степен са свързани и със задълбочените проучвания в областта на изворния фолклорен танц, извършвани у нас.
Резултатите от тези проучвания и свързаните с тях теоретични проблеми на българския танцов фолклор е необходимо да намерятмяс-то във всички форми на изучаване на българските народни танци от учащите се. Хореографското образование трябва да отговаря в най-висока степен на задачите на възпитанието на младежта в духна патриотизъм и високи естетически идеали.
Учебникът "БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ ТАНЦИ1 е предназначен зауче-ниците от Хореографското училище, за да се запознаят те с танци от всички области на България, а в първия — "БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ ТАНЦИ ОТ СЕВЕРОЗАПАДНА И СРЕДНА СЕВЕРНА БЪЛГАРИЯ' -се разглеждат танци от посочените части на Северна България — от р. Тимок дор. Янтра.
Народните танци, включени в учебника, са разгледани детайлно, с вникване в техния строеж, в динамично и метро-ритмично разнообразие. Дадени са методически указания за разуча ане на танците и нотно приложение към всеки от тях. Разгледано е разпространението на народните музикални инструменти и традиционното народно облекло.
Учебникът може да бъде ползван и от хореографи, ръководители на са.иодейни колективи и школи по изкуствата, студенти от Академията за музикално и танцово изкуство — Пловдив.

***
Български народни танци от Североизточна България Добруджа... 260

ПРЕДГОВОР
Добруджанските народни танци се отличават с голямо разнообразие и богатство на танцови движения и интонации. Оригиналните хора и игри, тяхната необикновена пластичност и емоционален заряд са неразделна и съществена част от нашето танцово богатство. Те имат голям дял за самобитното звучене и националната обособеност на това богатство.
Учебникът "БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ ТАНЦИ ОТ СЕВЕРОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ' (ДОБРУДЖА) е третата част от поредицата "БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ ТАНЦИ', предназначена за учениците от Хореографското училище.
Добруджанските народни танци, включени в учебника, са разгледани подробно и детайлно, с вникване в техния строеж, богатство на външни форми, динамично иметроритмичноразнообразие. Направена е кратка етномузикална характеристика на областта и народното облекло.
Учебникът може да бъде ползван и от хореографи, ръководители на самодейни колективи и школи по изкуствата, студенти от Академията за музикално и танцово изкуство — гр. Пловдив, както и от любители на народното танцово изкуство.

Забележка* Здраво книжно тяло, без забележки в текста. Безплатна доставка над 50.00 лв.
Допълнителни снмики

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.