Методическо ръководство за решаване на задачи по висша математика. Част 5

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  3-11-2017
  •  296

ПРОДАДЕНА

Автор:Авторски колектив
Издателство:Техника
Страници:347
Корици:Твърди
Година:1968
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 155 / 220 Състояние: Мн. Добро
Методическо ръководство за решаване на задачи по висша математика. Част 5

СЪДЪРЖАНИЕ
Глава XX
Векторен анализ. Елементи от теорията на полето
§   7fi. Скаларно поле. Диференциране по посока. Градиент...........
§   77. Векторно поле. Векторни линии. Поток през повърхнините. Формула на Ос-
троградски. Дивергенция.......................
§   78. Циркулация на векторното поле. Формула  на  Стоке. Формула на Гаус.
Ротация на векторно поле....................
Глава XXI Функции на комплексна променлива
§   79. Общи бележки. Аналитични функции. Условия на Риман-Коши за аналитичност  ............................... 47
§  80. Числени редове. Степенни редове, елементарни трансцендентни функции . . 55
§   81. Конформно изображение.......        ......... 74
§   82. Интеграли от функции на комплексна променлива. Основни теореми на Коши.
Интегрална формула на Коши................... 82
§  83. Тейлоров ред. Лоранов ред. Особени точки. Теореми за резидуумите ... 92
Глава XXII Матрично смятане
§   84. Матрици. Видове матрици....................... 108
§  85. Транспонирала и обратна матрица. Степен и полином от матрица .... 119
§   86. Характеристичен полином. Собствени значения, собствен вектор..... 134
§  87. Диференциране и интегриране на матрица............... 138
§   88. Приложение на матричното смятане.................. 148
Глава XXIII
Операционно смятане
§   89. Трансформация на Лаплас.......................157
§   90. Приложение на операционното смятане при решаване на диференциални
уравнения..............................179
Глава XXIV Специални функции
§  91. Ойлерови интеграли.........................201
§  92. Интеграл на вероятностите. Интеграл на Френел и др..........219
Глава XXV
Теория на вероятностите
§   93. Случайни събития. Съотношения между случайни събития........ 227
§   94. Непосредствено пресмятане на вероятностите............... 231
§   95. Геометрична вероятност........................ 235
§   96. Условна вероятност. Теореми за събиране и умножение на вероятностите . 237
§   97. Формула на Бернули........................ 250
§  98. Случайни величини.......................... 255
§  99. Функция на разпределение и плътност на вероятностите за непрекъсната 258
случайна величина  .   ........................ 258
§ 100. Числови характеристики на дискретни и непрекъснати случайни величини 265
Гл,ава XXVI
Елементи на математическата статистика
§101. Опитни резултати. Видове представяния................. 276
§102. Средни величини. Методи за изчисление............... 282
§103. Моменти. Формули на Пирсон. Приложение.............. 287
§104. Емпирични зависимости....................... 302
§ 105. Теория на корелациите    ....................... 325
§ 106. Сравнение на един статистически ред със съответния му нормален ред . . 339 
Приложение. 
Четиризначна таблица за стойностите на функцията Ф (х) . .  347

Забележка* Здраво книжно тяло, без забележки в текста. Безплатна доставка над 50.00 лв.


Категория › Математика

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.