Ръководство за упражнения и курсов проект по усилвателни устройства

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  31-10-2017
  •  223

Автор:Г. Ненов, С. Лишков
Издателство:Техника
Страници:211
Корици:Меки
Година:1975
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 145 / 205 Състояние: Мн. Добро
Ръководство за упражнения и курсов проект по усилвателни устройства. Георги Ненов, СлавчоЛишков


УДК 621.375(075.8)
Ръководството е учебно помагало за редовните и задочните студенти от специалността радиотехника при Висшия машинно-електротехнически институт „В. И. Ленин* — София.
В първа глава се дават пояснения за изследването на усилвателни устройства по време на лабораторни упражнения. В следващите глави е застъпено проектирането на различни видове усилватели. Значително място е отделено на усилвателите за сигнали със звукови честоти, широколентовите и импулсните усилватели. Основна част съставляват усилвателите с биполярни и полени транзистори. Освен това е разгледтно проектирането на обратни връзки и спомагателни вериги.
Ръководството може да бъде полезно и на специалистите, които се занимават с разработването на усилвателни устройства.
62.1.396

ПРЕДГОВОР
Усилвателните устройства заемат важно място в радиоелектрониката. Усилването на електрическите сигнали е основен процес в почти всички радиотехнически устройства.
Една от целите на курса по усилвателни устройства е да научи студентите да проектират и изследват различните видове усилватели. С това ръководство се подпомага решаването на тази задача.
В първа глава се разглежда практическото изследване на усилвателни устройства. Тя е предназначена за лабороторните упражнения. В следващите глави са изложени основите на проектирането на различни видове усилватели, обратните връзки в тях и някои спомагателни вериги. Главно внимание е отделено на усилвателните устройства, реализирани с биполярни и полеви транзистори. От ламповите усилватели са разгледани само крайното стъпало в режим клас В2 (с решетъчен ток) и драйверното стъпало.
На много места са дадени числени примери, които ще подпомогнат задълбоченото усвояване на материала.
В ръководството не са поместени теоретични обяснения, тъй като те са заета пени в учебниците (главна причина за това е ограниченият обем). В този вид то може да бъде полезно на студентите от специалността радиотехника и другите сродни специалности, а сгщо така и на специалистите, които се занимават с разработването на усилвателни устройства.
Авторите предполагат, че написаната от тях книга не е лишена от недостатъци, и ще приемат критичните бележки с благодарност.
Точките 1.9 и 4.5 са написани от к.т.н. инж. В. Василев, гл. 1 без т. 1.1 и 1.9 от инж. Сл. Лишков и останалата част от доц. K.T.H. инж. Г. Ненов.
Авторите

Забележка* Здраво книжно тяло, тук-там е подчертавано. Безплатна доставка над 50.00 лв.

Категория › Учебници за ВУЗ

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.