Стенография

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  31-10-2017
  •  170

Автор:Найден Димитров
Издателство:Наука и изкуство
Страници:362
Корици:Меки
Година:1977
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 145 / 205 Състояние: Мн. Добро
Стенография. Найден Димитров

СЪДЪРЖАНИЕ
Предговор......................'....... 5
Глава първа ЕЗИК, ПИСМЕНОСТ И СТЕНОГРАФСКА ПИСМЕНОСТ
1.1. Езикът — продукт на трудовата дейност на човека........ 9
1.2. i Поява и развитие на писмеността............... 11
1.2.1. Мнемоническо писмо..................... 12
1.2.2. Пиктографско писмо..................... 14
1.2.3. Идеографско писмо...................• • • 15
1.2.4. Фонетично писмо....................... 17
1.3. Развитие на стенографията като наука, писменост и изкуство . . 19 1.3.1.   Стенографията в различните страни.............. 23
1.4. Основни моменти в развитието на стенографската теория и стенографското движение в България................ 38
1.4.1. Поява на българската стенографска писменост   . . '...... . 38
1.4.2. Установяване на общ български стенографски правопис ..... 44
1.4.3. Развитие на стенографската теория до 9. IX. 1944 г....... 45
1.4.4. Създаване на стенографски организации и ролята им за развитие и разпространение на стенографията............... 49
1.4.4.1. Граждански стенографски съюз................ 49
1.4.4.2. Стенографски ученически съюз................ 52
1.4.4.3. Студентско стенографско дружество.............. 55
1.4.5. Развитие на стенографската писменост и стенографските организации след 9. IX. 1944 г................... 56
1.4.5.1. Основи на българската стенография (1948 г.).......... 62
1.4.5.2. Стенографската теория, отразена в   проектите за ревизия на системата и за създаване на нови стенографски системи     ..... 66
Глававтора СТЕНОГРАФСКО ИЗПИСВАНЕ
2.1. Азбучни знаци......................• • 72
2.1.1. Означаване на гласната „е"...............■ . . . 82
2.1.2. Означаване на гласната „а".................. 86
2.1.3. Означаване на гласната „о".................. 91
2.1.4. Означаване на гласната „и".................. 96
2.1.5. Означаване на „й" и „ей"   . . . . ,............. 104
2.1.6. Означаване на гласната „у".................. 105
2.1.7. Означаване на гласната „ъ".................. 14
2.1.8. Означаване на гласната „ю".................. 45
2.1.9. Означаване на гласната „я".................. 118
2.1.10. Схема за означаване на гласните звуци............ 122
360
Глава трета ЗНАЦИ НА ГРУПИ СЪГЛАСНИ
3.1. Понятие за групи съгласни и начини за образуване на знаците на групите съгласни ....................... 125
3.2. Видове групи съгласни.................... 129
3.2.1. Групи съгласни, образувани чрез комбиниране на съгласната „р" . 130
3.2.2. Групи съгласни, образувани чрез комбиниране на съгласната „л" . 138
3.2.3. Групи съгласни, образувани чрез комбиниране на съгласната „с" . 144
3.2.4. Групи съгласни, образувани чрез комбиниране на знака на „к" . . 151
3.2.5. Групи съгласни, образувани чрез комбиниране на знака на „н"    . 156
3.2.6. Групи съгласни, образувани чрез комбиниране на знака на „в"    . 161
3.2.7. Групи съгласни, образувани чрез  комбиниране на   знака на „т" и
на други съгласни..................... . 167
3.2.8. Образуване на разни групи съгласни............ . . 169
3.2.9. Обобщаване на теорията за образуване на знаци за групи съгласни и изграждане схема на същите................. 172
3.2.10. Схема на групите съгласни.................. 178
Глава четвърта ЧИСЛА, ЧИСЛИТЕЛНИ ИМЕНА И ДАТИ
4.1. Числа............................ 181
4.2. Дати..............:............. 183
4.3. Дни и месеци........................ 183
4.4. Числителни имена...................... 184
4.5. Употреба на математически знаци и други........... 185
Глава пета ОСОБЕНОСТИ НА СТЕНОГРАФСКИЯ ПРАВОПИС
5.1. Отклонения от правописа на обикновеното писмо........ 187
5.1.1. Заменяне на едни с други знаци на звуците......•  ... 188
5.1.2. Изпускане на части от думи.................. 195
5.2. Отклонение от правописа на стенографското писмо....... 200
5.2.1. Прекъсване (откачване) при писането на отделна дума   ..... 200
5.2.2. Скачено писане....................... 202
5.2.3. Изменение в позициите на з наците............... 203
Глава шеста СИСТЕМА НА СИГЛИ И СИГЛОПРОИЗВОДНИ
6.1. Понятие и принципи за създаване на сигли и сиглопроизводни   . 208
6.2. Видове сигли........................ 209
6.2.1. Сигли и сиглопроизводни за начални части на думите...... 209
6.2.2. Сигли и сиглопроизводни за крайни части на думите — наставки, окончания и определителен член................ 214
6.2.3. Сигли и сиглопроизводни за местоимения   ........... 217
6.2.3.1. Лични местоимения...................... 218
6.2.3.2. Притежателни местоимения.................. 218
6.2.3.3. Показателни местоимения........     .......... 219
6.2.3.4. Въпросителни местоимения.................. 220
6.2.3.5. Относителни местоимения................... 220
6.2.3.6. Неопределителни местоимения................. 220
6.2.3.7. Отрицателни местоимения................... 221
6.2.3.8. Обобщителни местоимения................. 221
6.2.4. Сигли и сиглопроизводни за наречия и съюзи......... 223

Забележка* Здраво книжно тяло, без забележки в текста. Безплатна доставка над 50.00 лв.

Категория › Учебници за ВУЗ

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.