Методическо ръководство за решаване на задачи по висша математика. Част 2

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  31-10-2017
  •  194

Автор:Авторски колектив
Издателство:Техника
Страници:339
Корици:Меки
Година:1975
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 145 / 220 Състояние: Добро
Методическо ръководство за решаване на задачи по висша математика. Част 2. 

Авторски колектив: В. Димова, А. Витанов, Г. Караджов, И. Михов, В. Попов, С. Тодорова

СЪДЪРЖАНИЕ

Глава IV. Функция на една независима променлива

§ 15. Математична индукция .............. 9

§ 16. Редици. Граница на редици.........16

§ 17. Функция. Основни понятия................... 29

§ 18. Обратна функция...... 43

§ 19. Граница на функция. Непрекъснатост. Сравнение на безкрайно малки и безкрайно големи функционални величини... 58

Г л а в a V. Диференциално смятане на функция на една независима променлива

§ 20. Производна и диференциал....... 78

§ 21. Производни и диференциали от по-висок ред........... 108

§ 22. Теорема за средните стойности. Формули на Тейлор и Маклорен. 121

§ 23. Неопределени форми....... 132

Глава VI. Приложение на производни на функция с една независима променлива

§ 24. Максимум и минимум.... 149

§ 25. Изследване на функция от вида у=f (х)............. 161

§ 26. Приблизително пресмятане на реалните корени на едно уравнение 187

Глава VII. Функция на повече независими променливи

§ 27. Функция на няколко променливи .............194

§ 28. Частни производни. Тотален диференциал............ 212

§ 29. Формула на Тейлор. Максимум и минимум на функция на две променливи ....231

Глава VIII. Неявни функции

§ 30. Неявни функции на една независима променлива......... 240

§ 31. Неявни функции на повече независими променливи........ 245

§ 32. Максимум и минимум. Максимум и минимум при допълнителни условия .......254Глава IX Смяна на променливите

§ 33. Смяна при функция на една независима променлива.......263

§ 34. Смяна при функция на повече променливи............268

Глава X. Диференциална геометрия в равнината
 
§ 35. Уравнение на тангента и нормала. Дължина на тангента, нормала, субтангента и субнормала....................282

§ 36. Пресичане и допиране на линия. Оскулачна линия .......294

§ 37. Кривина. Радиус на кривина. Еволюта.............300

§ 38. Асимптоти и особени точки..................310

§ 39. Обвивки .................317

Глава XI. Диференциална геометрия на пространството

§ 40. Пространствени линии.................322

§41. Повърхнини........334

Забележка* Здраво книжно тяло, без забележки в текста. Захабени корици, Безплатна доставка над 50.00 лв.

Категория › Математика

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.