Педагогическа психология

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  31-10-2017
  •  164

ПРОДАДЕНА

Автор:Авторски колектив
Издателство:Наука и изкуство
Страници:468
Корици:Твърди
Година:1977
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 145 / 205 Състояние: Добро
Педагогическа психология

ПЕДАГОГИЧЕСКА ПСИХОЛОГИЯ 

Колектив
Рецензенти Милка Донева Василева, Стефан Тодоров Стамболиев. Редактори Генчо Пирьов и Любен Десев. Художник Кремен Бенев. Художествен редактор Богдан Мавродинов. Технически редактор Правда Глогинска. Коректор Лиляна Добринова
Дадена за набор на 30.Х.1976 г. Подписана за печат на 6.IV.1977 г.Излязла от печат на 25.IV. 1977 г.Формат 60/90/16. Печатни коли 29,25. Издателски коли 2

Издателски № 23335. Литературна група 1-4. Тематичен № 02л ,)()  (. Тираж 10076
Държавно издателство «Наука и изкуство» Печатница   «Тодор Димитров»   кн. 1 — София
Индекс 15

ПРЕДГОВОР
Настоящият труд е първият опит у нас да се напише колекти" вен университетски учебник по педагогическа психология. Неговата подготовка се наложи не само затова, че предишният учебник1 е вече изчерпан,но и затова, защото тази дисциплина вече се преподава не от един преподавател, както беше в началото, а от няколко добре изградени специалисти. Това обстоятелство дава възможност да се представи един нов труд, който да се съобрази с промените в програмата по дисциплината след създаването на специалност „психология" във Философския факултет на Софийския университет „Климент Охридски", както и да се отразят най-новите постижения на педагогическата психология.
Наистина основната структура на досегашния курс по тази дисциплина се запазва, като в първия раздел се разглеждат основните методологически и теоретически проблеми на педагогическата психология, а след това в три последователни раздела се анализират психологическите основи на обучението, на възпитанието и на главните въпроси за по-рационална учебно-възпитателна работа. В тези четири раздела обаче се включват не само някои нови проблеми, като психология на управлението на учебния процес, психология на отношението към ученето и на самовъз-питанието, но и проблеми, които изглеждат еднакви с тези от предишния учебник, са разработени наново от авторите, включително и от автора на предишния курс. Това откри възможност да се представят нови факти и обобщения на науката, а в някои случаи — да се отразят и схващания, които дават повод за дискусии, така необходими за развитието на всяка наука и на самостоятелното мислене на студентите.
1 Касае cejaa «Педагогическа психология» от проф. Г. Д. Пирьов, изд. «Наука и изкуство» (I изд. — 1948/49 г., VI изд. — 1975 г.).

Забележка* Здраво книжно тяло, подчертавана книга. Безплатна доставка над 50.00 лв.Категория › Учебници за ВУЗ

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.