Обща хидрология

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  31-10-2017
  •  177

ПРОДАДЕНА

Автор:Петър Пенчев
Издателство:Наука и изкуство
Страници:386
Корици:Твърди
Година:1986
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 145 / 205 Състояние: Добро
Обща хидрология. Петър Пенчев. Пето издание.

СЪДЪРЖАНИЕ
Предговор.......................... 5
Увод          ............................. 7
Кратък преглед върху развитието на знанията за водата...... 7
Същност л задачи на хидрологията    ............... II
Главни физични и химични свойства на водата........... 14
Воден кръговрат на Земята       ................... 23

Част I ВОДИ ВЪРХУ СУШАТА
Подпочвени води           ....................... 35
Подпочвените води като част от водния кръговрат......... 35
Произход на подпочвените води................. 36
Фактори за формирането на почвените и подпочвените води .... 4Q
Физическа структура »а скалите и води, свързани с нея..... 40
Геоложки условия за формиране на подпочвените води...... 51
Геоложки условия за образуване на грунтови води...... 52
Геоложки условия за образуване на артезиански води..... 53
Гeоморфоложки условия за формиране на подпочвени води .... 56 
Формиране на грунтови води в речните акумулативни форми . . 57 
Формиране на грунтови води в глациални и пернглациални акумулативни форми...................... 61
Формиране па грунтови води в еолични акумулативни форми .  . 62
Хидроложка роля на карстовия релеф............ 64
Влияние на растителната покривка върху формирането на подпочвените води......................... 69
Влияние на климатичните условия върху формиранею на подпочвените води        ......................... 70
Движение на грунтовите веди................. 71
Температура и химичен състав на подпочвените води ....... 82
Режим на грунтовите води     ...................
Извори          ........................... 91
Участие на подпочвените води във физикогеографските пронеси ... 98
Реки          ............................. 102
Основни хидрографски понятия       ................ 102
Речен отток         ..........'............... 117
Движение на водата в речното легло............... 135
Твърд отток        ............:............ 145
Химичен състав и минерализация на речните води......... IG0
Температура на речните води и ледови явления.......... 163
Хидрометри я на речните води      ................. 1в»1
Организация   на   хидрометричните  изследвания........ 1 Oïl
Извършване на измервателните работи      ........... 174
Хидроложки разработки на хидрометричните данни........ 186
Режим на речния отток         ................... 207
Воден баланс на речните басейни     ................ 220
Класификация на реките        ................... 223
Климатична класификация на реките    ............ 224
Класификация на реките по устойчивост на речното легло . . . 226
Класификация на реките по режим на оттока......... 227
Класификация на реките по формиране и режим на оттока . . . 228
Ледници ........................... 232
Езера ............................. 244
Блата ............................. 262

Част  II ОКЕАНОГРАФИЯ
Световен океан        ......................... 270
Морфология на океанското дъно       ................ 275
Температура и ледови явления на океанската и морската вода . . . 292
Химичен състав и осоленосг на водата в океаните и моретата    .... 312
Оптика и акустика на морската вода............... 331
Динамика на океанската и морската вода............. 336
Вълнение .................... . 337
Приливи и отливи        .................... 243
Течения ........................ 349
Морско ниво    ......................... 358
Главни особености на живота в океаните и моретата........ 362
Наслагй по дъното на океаните и моретата............ 369
Водните ресурси на Земята................. , . 375
Приложение"....................... . 385

Забележка* Здраво книжно тяло, внимателно използвана книга. Безплатна доставка над 50.00 лв.Категория › Учебници за ВУЗ

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.