Детска литература

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  24-10-2017
  •  155

Автор:Авторски колектив
Издателство:Народна просвета
Страници:249
Корици:Меки
Година:1966
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 160 / 225 Състояние: Добро
Детска литература. Учебник за институтите за детски учителки

Материалът  в  учебника   е  разработен,  както  следва:
Георги   Веселинов:
Основни въпроси на детската литература. Детска литература през Възраждането. Детска литература след Освобождението (очеркови уроци).

Петър Берон. Петко Славейков. Васил Попович. Иван Вазов. Цанко Церковски. Цоню Калчев. Васил Иванов Стоянов. Чичо Стоян. Стоян Дринов. Ран Босилек. Асен Разцвеч никое.  Лъчезар   Станчев.
Кръстьо  Генов:
Народно   творчество.   Елин  Пелин. Лъчезар   Станчев:
Детска литература след Първата световна война. Детска литература след Девети септември (очеркови уроци). Трайко Симеонов. Дора Габе. Асен Босев. Ангел Каралийчев. Младен Исаев. Емилиян Станев. Борис Светлинов. Веса Паспа-леева.  Калина  Малина.  Леда  Милева.   Цветан  Ангелов.
Васил  Александров:
Руска класическа и съветска детска литература (очеркови уроци). Руско народно творчество.  А. С. Пушкин. К. Д. Ушински.  А. H. Толстой.  A. M. Горки. M. M. Пришвин. В. В. Бианки. Б. С. Житков. К. И. Чуковски. С. Я. Маршак В. В. Маяковски. А. Л. Барта. С. В. Михалков. Чуждестранна детска литература (очерков урок). Шарл Перо. Братя Грим.

УВОД
ОСНОВНИ ВЪПРОСИ НА ДЕТСКАТА ЛИТЕРАТУРА
Книгата играе огромна роля за възпитанието на човека и особено на младото поколение. Често ние се връщаме към съдържанието на прочетено художествено, произведение, анализираме постъпките на героите, правим съпоставка със своето собствено поведение. Всеки човек има любими книги и герои,.както има свои близки и предпочитани хора. В спомените ни често изпъкват образите на литературни герои, които сме обикнали и които никога не ще забравим. Широко известно е изказването на Георги Димитров за въздействието, което му оказал романът „Какво да се прави" от Чернишевски. „Мой любимец — казва между другото' той — беше особено Рахметов. Аз си поставих за цел да бъда твърд, издръжлив, неустрашим, самоотвержен, да закалявам волята и характера си в борбата с трудностите и лишенията, да подчинявам личния си живот на интересите на великото дело на работническата класа — с една дума, да бъда такъв, какъвто ми се представяше този безупречен  герой  на  Чернишевски."
Хубавата книга подтиква към велики дела, окриля човека, облагородява го, насочва погледа му към света и живота, укрепва вярата му в тържеството на правдата. От най-стари времена художественото слово е мощно средство за развитието на прогреса, важен фактор за възпитанието на младежта. То добива особено голям смисъл сега, когато се чертаят светлите перспективи на бъдещото комунистическо общество, за което са необходими хора с нов мироглед, възпитание и устрем.
Възникването на българската детска литература е свързано с далечното историческо минало на нашия народ, както и с про-греоиганите борчески традиции от по-ново време. Тя черпи от изворите на богатото наследство на художественото слово, което народът от дълбока древност създава. Творчеството за деца води началото си още от зараждане на фолклора. В продължение на много векове поколенията живеят с песните, приказките, гатанките, залъгалките и пр. С възникването.на писмеността се създава и книжнината, която се използува за възпитание на младежта в духа на средновековните идеали. Специални книги за деца обаче се появя-Нат през Възраждането, когато българският -народ тръгва с бързи СТЪПКИ по пътя на икономическото, общественото и културното разните След освобождението от турско робство и особено след Девети септември за младото поколение у нас се написват книги с ново съдържание, с нова насоченост.

Забележка* Здраво книжно тяло, внимателно използвана книга. Безплатна доставка над 50.00 лв.

Категория › Учебници за ВУЗ

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.