Сборник от задачи по проективна геометрия

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  21-10-2017
  •  176

Автор:Никола Мартинов
Издателство:Наука и изкуство, София
Страници:103
Корици:Меки
Година:1965
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 150 / 210 Състояние: Добро
Сборник от задачи по проективна геометрия. Никола Мартинов

В сборника се разглеждат задачи, съответствуващи на лекциите по проективна геометрия, които се четат сега на студентите от Математическия факултет на Софийския университет. С оглед на това повечето от задачите се разглеждат в Евклидовия модел на проективната геометрия, а някои задачи са от Евкли-довата геометрия. Това прави сборника използуваем от по-широк кръг читатели и той освен на студентите по математика ще бъде полезен и на студентите от техническите висши учебни заведения, които изучават дескриптивна геометрия.
Редактор Б. Петканчин
Художник Т. Кръстев
Худ. редактор М. Апостолова
Дадена за набор на 15. IX. 1964 г. 
Печатни коли 6,75 Изд. № 12596 1-4
Формат 65/92/16 Тираж 2570

СЪДЪРЖАНИЕ
Предговор................................
Глава първа
Построяване на проективното пространство. Теореми на Дезарг за перспективните триъгълници
§1 (1—5). Инцидентност на елементите в проективното пространство.......      3
§ 2 (6—14). Наредба на елементите в проективното пространство........      7
§ 3 (15—28). Конфигурации. Теорема на Дезарг за перспективните триъгълници .     13
Глава втора
Проективности между едноизмерими фигури
§ 4 (29—43). Перспективности и проективности. Допълване на проективности . .     22
§ 5 (44—49). Двойно отношение и хармонични групи.............     29
§6 (50—61). Двойни елементи на проективност в едноизмерима фигура; хиперболични,
параболични и елиптични проективности ...............    33
§7 (62—81). Инволюции..........................    40
§ 8. (82—90). Подобност и еднаквост.....................    49
Глава трета
Криви от втора степен и втори клас. Конични сечения
§9 (91—105). Приложения   на  теоремите на Паскал и Брианшон ; частни случаи
на тези теореми............................ 51
§ 10 (106—123). Полюси и поляри относно конично сечение.......... 56
§ 11 (124—127). Сноп конични сечения. Теорема на Дезарг........... 61
§ 12 (128—142). Проективности между криви от втора степен . . . "....... 63
Глава четвърта
Проективности между двуизмерими фигуяи
§ 13 (143—164). Колинеация. Двойни елементи на колинеация/ -чата ...     67
§ 14 (165—177). Афинитет............ .... 7 ...    78
§ 15 (178—187). Подобност и еднаквост........../ .85
§ 16 (188—193). Корелация. Полярност........./ 88
Главапета        /
Афинни и метрични свойства на кони/
§ 17 (194—201). Афинни свойства на коничните сечен/ 
§ 18 (202—227). Метрични свойства на коничните сечения
Използувана литература............

Забележка* Здраво книжно тяло, без забележки в текста. Позахабени корици. Безплатна доставка над 50.00 лв.

Категория › Медицина и биология

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.