Сградостроителство

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  19-10-2017
  •  317

Автор:Чавдар Ангелов
Издателство:Техника
Страници:248
Корици:Меки
Година:1999
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 200 / 295 Състояние: Добро
Сградостроителство. Чавдар Ангелов

СЪДЪРЖАНИЕ
Предговор
1. Общи въпроси на архитектурните конструкции
2. Въведение
9.1. Елементи и строителни системи на сградата 8
2.2. Модулна координация на размерите в строителството   .......10
3. Нулев цикъл на строителните работи
3.1. Земни работи..........
3.1.1. Изследване на строителната почва . 14
3.1.2. Нанасяне на сградата върху терена 15
3.1.3. Изкопи и насипи......... 17
3 2. Основи (фундаменти).......... 20
3.2.1. Плитко фундиране........ 22
3.2.2. Дълбоко фундиране    ....... 25
3.2.3. Подобряване на носимоспособността
на слаби почви......... 29
3-3 Надосноваи стени   ........... 29
3.4. Защита на сградата от земна влага и вода 32
4. Стени
4.1. Общи положения  .......... 34
4.1 1. Класификация    ......... 36
4.1.2. Основна строително-физичесха характеристика» ............ 38
4.2. Зидани стени    ............. 40
4.2.1. Стени от керамични тела..... 40
4.2.2. Стени от естествен камък..... 43
4.2.3. Стени от други материали..... 48
4.2.4. Дървгноскел^тни (паянтови) стени   . 48
4.2.5. Зидарски отвори......... 50
4.3. Изливни (лети) стени.....» . . . . 54
4.3.1 Кофраж.......•..... 54
4.3.2. Стени от монолитен бетон и стоманобетон............. . 59
4.4. Сглобяеми (мо.тажни) стени....... 59
4.4.1. Стени от големи блокове    ..... 60
4.4.2. Стени от панели   ......... 60
4.4.2.1. Външни (фасадни) стенни панели........... 62
4.4.2.2. Вътрешни стеш и панели . . 66
4.5. Довършване на стените    ........ 74
4.5.1. Мазилки, замазки и декоративни покрив <н............ • 74
4.5.2. Облицовки и обшивки    ...... 78
4.5.3. Бои и тапети    .......... 86
4.6. Елементи на сградата, свързани със стените 88
4.6.1. Комини, камини и вентилационни канали    .............. 88
4.6.2. Шахти  и   канали   за   вертикална комуникация........... 94
4.6.3. Слънцезащитнн устройства по фасадата ............... 96
5. Скелет на сградата
5.1. Обши положения    ...........100
5.2. Колони и окачвани    ...........102
5.3 Греди и гредостени........... 104
5.4. Други елементи на скелета    .......109
в. Подове
6.1. Обши положения   ..........Ц0
6 1.1. Класификация........   . .    110
6.1.2. Основни строително-физически и строи-телно-технически изисква ия към цоловете на сградата........   112
6.2. Подови конструкции...........ИЗ
6.2.1. Дървени подови конструкции .... 113
6.2.2. Метални подови конструкции .... 115
6.2.3. Масивни подови конструкции   ...  117 6.2.3.1. Монолитни масивни подови
конструкции ........117
6-2.3.2. Сглобяеми масивни подови
конструкции    .......120
6.3. Подови настилки........; ... 126
6.4. Окачени тавани............132
»-.5. Стълби...............'10
6.6. Балкони и лоджии...........149
7 Покриви
7.1. Общи положения............158
7.1.1. Класификация    ..........158
7.1.2. Hacri на покрива    ........160
7.2. Наклонени (скат и) покриви......162
7.2.1. Покрив ш форми и наклони   . . . .162
7.2.2. Покривни конструкции . ,.....165
7.2.2.1. Дървени покривни конструкции  .........165
7.2.2.2. Скатни стоманобетонни покривни конструкции......173
7.2.3. Покривки и покривни о.:шивкн    . . 177
7.2.4. Стрехи и корнизи.........185
7.2.5. Олуци и водосточни тръби    .... 187
7.3. Пл ски покриви   ............193
7.3.1. Общи положения.........193
7.3.2. Виюве плоски покриви.....    196
7.3 3. Отводнявана и детайл  и на плосък покрив ......201
7 4. Покривни осветления..........205
8. Врати и прозорци (дограма)
8.1. Общи положения............212
8.2. Врати      ..............212
Я.З. Прозорци и витрини.........220
8.4. Остъкляване ı-a врли, прозорци л други елементи на сградата..........537
8.5. Капаци, ролетки, жалузи и решетки  . . . 242
8.6. Вградено обзазеждапе    .........247
Препоръчвана литература

Забележка* Здраво книжно тяло, без забележки в текста. Захабени корици. Безплатна доставка над 50.00 лв.

Категория › Учебници за ВУЗ

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.