Аналитична геометрия на равнината в задачи

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  17-10-2017
  •  136

ПРОДАДЕНА

Автор:Константин Петров
Издателство:Просвета, София
Страници:2925
Корици:Меки
Година:1976
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Мн. добро
Аналитична геометрия на равнината в задачи. Константин Петров

В книгата под формата на задачи на базата на векторната алгебра системно e оазработен учебният материал съгласно програмата от 1969 гояша) ю аналитична геометрия на равнината за математическите гимназии, математическите паоалечки на единните средни политехнически училища и за техникумите — различни уравнения на прана, аналитична геометрия на окръжностите и криви от втора степен, зададени с канонични уравнения.
Книгата е предназначена за ученици от математическите гимназии и техникумите. Тя ще бъде много полезна и за учителите по математика в пряката им работа и за извънкласните форми на работа.


СЪДЪРЖАНИЕ
Предговор.............................. 4
АНАЛИТИЧНА ГЕОМЕТРИЯ НА ПРАВА В РАВНИНАТА
Някои множества от точки в равнината  с установена  координатна
система............................- 6
§   2. Общо уравнение на права.................... 10
§   3. Ъгъл между две нрави    .................... 26
§   4. Взаимно положение на две нрави................. 27
§   5. Обикновено уравнение на права................ 32
§   6. Уравнение на права  през две точки.  Уравнение на права през  една точка с ъглов коефициент.................... 40
§   7. Отрсзово уравнение на права................. 47
§   8. Сноп прави........................... 50
§   9. Взаимно положение на три прави................. 62
§ 10. Знакът на тричленз px+qy+s. (/»2+02-!" 0)............ 65
§ 11. Параметричнч уравнения на права.......... . . 76
§ 12. Нормално уравнение на нрава.................. 84
§ 13. Ориентирано разстояние от точка до пргва............ 89
§ 14. Ъглополовяща на две прави................... 96
§ 15. Лице на триъгълник . .   ................... 106
§ 16. Общи задачи върху  права.................... 110
§ 17. Решаване на някои елементарно-геометрпчни   задачи  с  използуване уравнение на права . . ................... 116

АНАЛИТИЧНА   ГЕОМЕТРИЯ   НА ОКРЪЖНОСТИТЕ
§ 18. Окръжност........................... 133
§ 19. Взаимно положение на окръжност и права............. 153
Ç 20. Взаимно положение па две окръжности.............. 165
§ 21. Радикална ос на две окръжности. Радикален център натри окръжности 177
§ 22. Снопове окръжности...................... 181
§ 23. Инверсия относно окръжност................... 192

§КРИВИ ОТ ВТОРА СТЕПЕН, ЗАДАДЕНИ С КАНОНИЧНИ УРАВНЕНИЯ
24. Елипса.............................. 206
§ 25. Хипербола ............................. 229
§ 26. Парабола............................ 246
§ 27. Някои общи задачи за елипса, хипербола' и парабола ........ 254
§ 28. Елипсата, хиперболата и параболата като конични сечения ..... 258
Литература.............. 261
Азбучен указател........... . . . 262

Забележка* Здраво книжно тяло, без забележки в текста. Безплатна доставка над 50.00 лв.

Категория › Математика

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.