Съвременни проблеми на генетиката

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  17-10-2017
  •  127

Автор:Г. Генчев
Издателство:Медицина и физкултура
Страници:295
Корици:Твърди
Година:1967
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Добро
Съвременни проблеми на генетиката. Георги Генчев

СЪДЪРЖАНИЕ
Предговор...........................    3
Увод    .............................    5
Общи познания.........................12
Задачи на генетиката     ...................   12
Методи и обекти на генетичните изследвания.........14
Генотип, фенотип, норма на реакция ............   20
Менделизъм   ..........................26
Менделовите закони...................26
Развитие на менделизма    ..................36
Цитологично обяснение на менделистичното разпадане ....   40
Хромозоми и скачване на факторите   ............46
Взаимодействие на гените.................52
Комплементарно действие на гените...........57
Епистатно действие на гените........... . . .   59
Полимерия        ..... ......... .......   60
Плейотропия....................64
Отклокенля от типичните менделистични отношения при разпадането поради други причини    ............   66
За критиката на менделовите закони.............69
Популации и чисти линии    .................76
Хетерозис и инцухт      ...................80
Цитологични основи на хромозомната теория    ..........89
Цитогенетиката — същност и значение     ...........89
Цитогенетична основа на половите различия.........Ill
Мутации        ........................'22
Обща характеристика        .................122
Класификация на мутациите      .............124
Полиплоидия, хаплоидия и анеуплоидия...... . . . 127
Хромозомни аберации       ................129
Генни мутации     . .......................131
Спонтанен мутационен процес     .............133
Изкуствено предизвикване на мутации    .........134
Методи за откриване на мутациите...........137
Използуване на хромозомните аберации при цитогенетичните изследвания        .......................140
Цитологичният метод в генетиката и сродните области .... 142 Хромозомният наследствен апарат — продукт на адаптивната
еволюция........................148
Химични основи на хромозомната теория    ............152
Молекулярна генетика      ..................152
Морфология и химичен състав на хромозомите........168
Молекулярен механизъм на мутирането...........171
Гени и признаци     .....................183
Извънхромозомна наследственост................191
Постановка на проблема      .................191
Доказателства га наличността на цитоплазмична и пластидна
наследственост ..................... 194
Предетерминация.......................196
Трайни модификации ..................... 196
Пластидна   наследственост       ................198
Взаимодействие между плазмона и генома..........199
Произход на цитоплавмичните различия    ..........203
Случаи, граничещи с цитоплазмичната наследственост .... 203 Заключение....................... ',05
Отдалечена хибридизация................ . . 207
Общи положения     .....................207
Хибридизационна склонност на видовете...........208
Жизнеспособност на отдалечените хибриди    .........209
Плодовитост на отдалечените хибриди.............209
Развитие на теорията за отдалечената хибридизация......216
Химери и вегетативни хибриди.................218
Видове химери        .....................218
Морфологична и физиологична характеристика на химерите . . 219 Вегетативни хибриди      ...................220
Генетиката и другите науки    ..................225
Генетиката и еволюционното учение    ............225
Генетиката — теоретична основа на селекцията    ....... 235
Генетика и микробиология      ................257
Генетика и медицина     ................... 259
Генетиката и обществените науки    .............264
Генетика и философия      ..................270
Заключение       .........................289
Литература       .........................292

Забележка* Здраво книжно тяло, без забележки в текста, позахабени корици. Безплатна доставка над 50.00 лв.

Категория › Медицина и биология

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.