Конкурсни задачи по математика за постъпване във ВУЗ 1997 г.

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  16-10-2017
  •  243

Автор:Георги Паскалев
Издателство:Модул
Страници:104
Корици:Меки
Година:1997
Броя:1
ISBN:954-8433-18-4 Тегло (гр.): Формат: 155 / 230 Състояние: Добро
Конкурсни задачи по математика за постъпване във ВУЗ 1997 г. / Модул 8. Георги Паскалев

Първата част на предлагания сборник съдържа всички теми за приемните изпити по математика за висшите учебни заведения, проведени в нашата страна през 1997 год. Втората част съдържа решенията на задачите. Третата част съдържа под-•брани 80 задачи за подготовка и една примерно разработена тема.
Сборникът ще бъде ценно помагало в подготовката на кан-дидат-студентите за приемните изпити по математика. Той може успешно да се ползва и от учениците и учителите по математика в средните училища.
Конкурсни задачи по математик а за постъпване във ВУЗ през 1997 Първо издание Автор: проф. Георги Паскалев Художник: Бистра Богачева
© Г. Паскалев © Б. Богачева
Печатни коли 6,5. Формат 70/100/16
Издава фирма „МОДУЛ", София-1407,
ISBN 954-8433-18-4

СЪДЪРЖАНИЕ
Предговор .....................................................................3

ПЪРВА ЧАСТ - УСЛОВИЯ .............................................5
УНИВЕРСИТЕТИ ............................................................5
Софийски университет „Св. Климент Охридски", Първи писмен конкурсен
изпит по математика..........................................................5
Софийски университет „Св. Климент Охридски", Втори конкурсен изпит
по математика................................................................6
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски" .............................7
Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий" ..................7
Югозападен университет „Н. Рилски", Благоевград ..........................8
Шуменски университет „Епископ Константин Преславски"...................9
ТЕХНИЧЕСКИ ВИСШИ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ...........................10
Технически университет, София ...........................'..................10
Университет по архитектура, строителство и геодезия ......................11
Минно геоложки университет ................................................12
Химикотехнологичен и металургичен университет ..........................12
Лесотехнически университет.................................................13
Русенски университет „Ангел Кънчев" ......................................14
Технически университет, Варна .............................................14
Технически университет, Габрово ...........................................15
Университет „Проф. д-р Асен Златаров", Бургас ...........................16
Висш селскостопански институт, Пловдив ...................................16
ИКОНОМИЧЕСКИ ВИСШИ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ .......................17
Университет за национално и световно стопанство ..........................17
Икономически университет, Варна...........................................18
Висш финансово-стопански институт „Д. Ценов" Свищов ....................19
ВИСШИ ВОЕННИ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ .. .*..............................20
Висше военно инженерно строително училище „Л. Каравелов" .............20
Висше военно общовойсково училище „Васил Левски", В. Търново .........21
Висше военно въздушно училище „Г. Бенковски", Д. Митрополия ..........22
Висше военно морско училище „Н. И. Вапцаров", Варна . :..................22
Висше военно училище за артилерия и противовъздушна отбрана
„П. Волов", Шумен ..........................................................23
Висше военно транспортно училище „Т. Каблешков", София ...............24

ВТОРА ЧАСТ - РЕШЕНИЯ ............................................26
ТРЕТА ЧАСТ .............................................................83
ПРИМЕРНИ ЗАДАЧИ И ПРИМЕРНА ТЕМА ЗА САМОСТОЯТЕЛНА
ПОДГОТОВКА ..............................................................83
Алгебра.......................................................................83
Геометрия....................................................................88
Примерна тема................................................................94
ОТГОВОРИ, УПЪТВАНИЯ, РЕШЕНИЯ ...................................98
Алгебра.......................................................................98
Геометрия ..................................................................102

Забележка* Здраво книжно тяло, без забележки в текста. Безплатна доставка над 50.00 лв.Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.