Теория и методика на физическото възпитание

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  4-10-2017
  •  238

ПРОДАДЕНА

Автор:Ив. Попов, Ек. Христова, П. Буюклиев
Издателство:Народна просвета
Страници:271
Корици:Твърди
Година:1976
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Добро
Теория и методика на физическото възпитание. Учебник за институтите за подготовка на детски учителки. И. Попов, Е. Христова, П. Буюклиев

ПРЕДГОВОР
Настоящият учебник е разработен въз основа на Програмата по физическо възпитание за институтите за детски учителки, одобрена от МНП през 1973 г. В него се разглеждат почти всички въпроси, свързани с теоретическата и методическата подготовка   на   детската   учителка.
Тясната връзка, стигаща на места до преплитане на отделни въпроси от физическото възпитание с въпроси на анатомията, физиологията, хигиената, психологията и педагогиката, ни накара да се съобразим с материята, разглеждана от тези научни дисциплини. За да се избегне повторение на един и същ материал и излишно обременяване на студентките, елиминирахме всички гранични въпроси, които се разглеждат в другите учебни дисциплини. При това смятаме, че тези въпроси са овладени от студентките, и затова започнахме изложението от тази основа нататък. Това може да създаде, неправилно впечатление за известна непълнота. Така например въпросът „Главни мускулни групи и участието им в движенията на човека", „Закаляване" и др. въобще не са разгледани, защото тяхното изложение в учебника по Анатомия, физиология и хигиена е напълно задоволително. По същата причина са съкратени много моменти от други въпроси: „Характеристика на мускулното съкращение" и т. н.
Студентките от ИПДУ отдавна изпитват остра нужда от учебник по физическо възпитание, тъй като последният е издаден преди 13 години. Същият период обаче се характеризира с бурно развитие на теорията и методиката на физическото възпитание. Извършена бе преоценка на много възгледи и понятия, а така също бяха въведени и нови такива. Липсата на учебник по ТФВ дори за висшите учебни заведения, който да разглежда въпросите в духа на съвременните изисквания, ни застави да проучим и обобщим един твърде голям брой научни публикации на социалистическите и на някои капиталистически страни. Въз основа на това много от темите разгледахме по нов начин, в духа на становищата на най-изтъкнатите автори у нас, в СССР, в  ГДР, в  Унгария  и други  страни.........

Забележка* Здраво книжно тяло, тук-там е подчертавано. Безплатна доставка над 50.00 лв.Категория › Спорт

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.