Клиника на ортопедичната стоматология

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  3-10-2017
  •  191

Автор:Н. Попов, Ч. Ликов, Г. Георгиев
Издателство:Медицина и физкултура
Страници:351
Корици:Твърди
Година:1984
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 170 / 240 Състояние: Добро
Клиника на ортопедичната стоматология. Н. Попов, Ч. Ликов, Г. Георгиев

ПРЕДГОВОР
Първият учебник по клиника на ортопедичната стоматология на проф Д. Стилиянов е издаден у нас през 1961 г. Богатият клиничен опит на автора го е насочил да разглежда материала предимно от технологична гледна точка и е определил характера на учебното помагало като учебник и като ръководство за практическите упражнения на студентите.

През 1968 г. е отпечатано първото издание (второто през 1973 г.) на учебника по клиника на ортопедичната стоматология на проф. Б. Боянов. Голямата заслуга на неговия автор е, че за първи път клиниката на ортопедичната стоматология се разглежда като стоматологична медицинска дисциплина със собствен предмет и методи на изследване, в която се изучават профилактиката и лечението на заболяванията на дъвкателния апарат и лицево-челюстната област, а протезните конструкции се разглеждат като профилактични и лечебни средства.

В написването на учебника, издаден през 1980 г. (под редакцията на проф. Б. Боянов), участвуват всички лекционни преподаватели по клиника на ортопедичната стоматология от двата стоматологични факултета. Макар и с някои променени постановки и допълнения, по форма и по съдържание учебникът не се различава особено от предишните учебници (1968 г., 1973 г.).
През последното десетилетие в ортопедичната стоматология се усъвър-шенствуваха старите и се създадоха нови методи за профилактика и лечение на дъвкателния апарат. Промениха се и някои теоретични постановки, които наложиха нов клиничен подход в планирането и конструирането на протезните конструкции.

В новия учебник по клиника на ортопедичната стоматология, без да се излиза от рамките на програмата за обучение на студентите, наред с класическите са разгледани съвременните постановки и методи за профилактика и лечение на дъвкателния апарат и са представени постиженията в това отношение на българската стоматологична наука и практика. Приемайки като ръководно начало медицинския характер на ортопедичната стоматология и медико-биологичните профилактично-функционални насоки за развитието характеризиращи съветската стоматологична школа, авторският колектив е положил усилия да предостави на студентите по стоматология необходимите знания за овладяване на специалността.

Изказваме сърдечна благодарност на проф. Б. Боянов за предоставеното ни право да използуваме част от илюстративния материал на учебника от 1973 г.

Всички критични бележки и предложения за промени в учебника ще бъдат приети с голяма благодарност.
Проф. д-р Н. ПОПОВ.

Забележка* Здраво книжно тяло, тук-там е подчертавано. Безплатна доставка над 50.00 лв.





Категория › Медицина и биология

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.