Математика за 6. клас. Книга за ученика

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  28-9-2017
  •  177

Автор:Здравка Паскалева, Мая Алашка
Издателство:Архимед, София
Страници:204
Корици:Меки
Година:2013
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 165 / 225 Състояние: Добро
Математика за 6. клас. Книга за ученика.  Здравка Паскалева, Мая Алашка

Предлаганата "Книга за ученика" е помагало по математика, разработено по новата учебна програма на МОМН. Тя може успешно да се ползва от всички шестокласници, независимо по кой от трите действащи учебника се обучават в училище.
Учебното помагало е разработено в две части:
Първа част: Сборник от задачи Втора част: Тестове
Първата част съдържа задачи на три нива:
Ниво А - задачи, които са достъпни за всички ученици и осигуряват допълнителна самостоятелна подготовка по изучавания учебен материал;
Ниво Б - задачи, които дават възможност за допълнителна самостоятелна работа за достигане на отлична подготовка по изучавания учебен материал;
Ниво В - задачи, които подготвят учениците за участия в математически състезания.
Всички задачи имат отговори/ Втората част съдържа 30 теста.
Всеки тест е съставен от 20 задачи, 16 от които са с избираем отговор и 4 - със свободен отговор.
Тестовете от № 1 до № 10 са предназначени за всички ученици. Съдържанието им следва тематиката в 6.клас и позволява да се ползват през цялата учебна година. Например, ако тестът е върху темата "Ръбести тела", в него има малък брой задачи, които преговарят основните знания от предходните теми "Степенуване" и "Рационални числа".
Тестовете от № 11 до № 20 са върху учебния материал от 5. и 6. клас. Втях има задачи, изискващи съобразителност и логическо мислене. Те са предназначени за всички ученици и осигуряват подготовка за националния изпит-тест след 7. клас.
Тестовете от № 21 до № 30 са с примерни задачи, които служат за подготовка за състезания (олимпиади) и за явяване на изпит в колежи след 7 клас.
Тестовете от № 1 до № 30 съдържат задачи с различна трудност. Във всеки от тях има 6 задачи, които се оценяват с 1 точка, 8 задачи, които се оценяват с 2 точки, и 6 задачи, които се оценяват с 3 точки. Общият брой точки за всеки тест е 40, а формулата, по която може да се постави числова оценка, е
z = 2 +   п , където п е броят на получените точки.
В тестовете във втората част на книгата е даден превес на задачите с избираем отговор, тъй като първата част (Сборник от задачи) съдържа само такива със свободен отговор. Избрахме този подход с цел учениците да се учат да решават задачи с избираем отговор. Освен това по желание на ученика или учителя към всяка от тях може да се подходи като към задача със свободен отговор - достатъчно е да се закрият дадените възможни отговори. При проверката може да се изисква и подробно записване на някои от решенията.
От авторите
Забележка* Здраво книжно тяло, внимателно използвана книга. Безплатна доставка над 50.00 лв.

Категория › Математика

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.