Занимателни езикови задачи и игри за 1.-3. клас

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  25-9-2017
  •  302

ПРОДАДЕНА

Автор:Т. Владимирова, П. Пенчев, Св. Мумджиев
Издателство:Народна просвета
Страници:152
Корици:Меки
Година:1987
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Добро
Занимателни езикови задачи и игри за 1.-3. клас. Т. Владимирова, П. Пенчев, Св. Мумджиев

СЪДЪРЖАНИЕ
Приятели! Да ви се представим!................. 3

КАК ОБЩУВАМЕ ПОМЕЖДУ СИ?   .............. 4
Ние общуваме помежду си с помощта на езика......... 4
Ние общуваме с помощта и на други средства    ......... 5
Кога с какъв глас (тон) говорим?   ................ 9
Как някога хората са общували помежду си. когато са били далече един от друг?.......................... 10
Човек се научава да говори само сред хората!.......... 12

В ЧУДНИЯ СВЯТ НА ЗВУКОВЕТЕ И БУКВИТЕ....... 14
Тези трудни и чудни букви!    ................... 14
Кой по-бързо и по-добре ще конструира, ще нарисува, ще напише и прочете повече букви?   ...........15
Бързи, точни, досетливи и, умели!...............16
Кой най-бързо, най-точно и умело ще подреди и прочете?...... 17
Кога названието се превръща в име?............... 32

В ЦАРСТВОТО НА ДУМИТЕ.................. 34
Какво ни казва всяка дума?   ................... 34
Проверете си знанията и уменията да откривате частите на речта (съществително име, прилагателно име, глагол, предлози, лични
местоимения)........................... 42
С весело настроение бързо, вярно и точно работете, момичета, момчета!............................ 42

ВРЕМЕ НА ГЛАГОЛИ.................... 47
ПроверетУси умението да откривате глаголното време. Весела проверка и самопроверка. момичета, момчета! Успешно състезание! 48
Синоними............................. 50
Проверете находчивостта си в откриването и подбора на синоними 51
Думи с противоположно значение (антоними).......... 53
Пряко и преносно значение на думите и изразите........ 55
Малко смях и ... главоблъсканица................ 60
Редактори, моливите пригответе!................. 63

В ЗАГАДЪЧНИЯ И ПРИМАМЛИВ СВЯТ НА ТЕКСТА .... 73
КУЛТУРА НА РЕЧЕВОТО ПОВЕДЕНИЕ    ........... 84
Умеете ли да разговаряте културно?............... 84

ВЪВ ВЪЛШЕБНИЯ СВЯТ НА ТВОРЧЕСТВОТО........ 89
Преразкази............................ 89
Момичета, момчета! Вълшебни приказки, интересни разкази, умни
диалози и чудесни описания чакат да ги сътворите. На добър час! 92
Диалози    ............................. 96

ГАТАНКИ, ЗАДАЧИ ЗА ДОСЕТЛИВОСТ. СКОРОПОГОВОРКИ, НЕБИВАЛИЦИ И ВЕСЕЛИ ШЕГИ   .     .......... 100
Гатанки..........................100
Задачи за досетливост   ...................103
Скоропоговорки    ........................106
Може ли така? Вярно ли е това?................. 108

КРЪСТОСЛОВИЦИ, ИГРОСЛОВИЦИ И РЕБУСИ....... 116

ИГРИ И СЪСТЕЗАНИЯ....................16
Отговори от някои задачи   ...................145
Използвана литература ...................... 150

Тодорка Владимирова Митева Петър Митев Пенчев Свстлин Енчев Мумджиев
ЗАНИМАТЕЛНИ ЕЗИКОВИ ЗАДАЧИ И*ИГРИ I - III КЛАС
Рецензенти: Моско Москов, Мария Клисарска Редактор Албена Хашъмова Художник на корицата Светослав Янакиев Художник на илюстрациите Соня Колева Художник-оформител Емилия Якимова Художник-редактор Добрина Мишева Технически редактор Абленка Китева Коректор Стефка Прокопова Калиграф Силва Терзиянова
Код: 01/4534126232/4719 - 25 - 87
Българска. Издание I. Дадена за набор на 23.IV. 1987 г. Подписана за печатна 27.XI. 1987 г. Излязла от печат на 18.XII.1987 г. Формат 60x90/16. Печ. коли 9,50. Изд. коли 9,50. Тираж 68 000 + 101. Поръчка № 2556: 
Държавно издателство ..Народна просвета" - София Набор I ЦФН
Държавна печатница ..Васил .Александров" - Враца

Забележка* Здраво книжно тяло, внимателно използвана книга. Безплатна доставка над 50.00 лв.

Категория › 1.-4. клас

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.