Математика за 12. клас

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  24-9-2017
  •  233

ПРОДАДЕНА

Автор:Чавдар Лозанов, Петър Недевски, Теодоси Витанов, Евгения Стоименова
Издателство:Анубис, София
Страници:295
Корици:Меки
Година:2008
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 165 / 235 Състояние: Мн. Добро
Математика за 12. клас. Профилирана подготовка. Чавдар Лозанов, Петър Недевски, Теодоси Витанов, Евгения Стоименова

СЪДЪРЖАНИЕ
I. Елементи на математическия анализ /5
1. Граници на редици (Преговор)/5
2. Граници на функции/11
3. Непрекъснатост на функция / 23
4. Производна на функция/29
5. Геометричен смисъл на производната. Монотонни функции / 39
6. Локални екстремуми/46
7. Графики на функции / 57
8. Приложения на производните/70
9. Общи задачи/78
II. Ротационни тела/82
10. Обем. Принцип на Кавалиери. рбем на призма и пирамида / 82
11. Цилиндър, обем и повърхнина/86
12. Конус, обем и повърхнина/91
13. Пресечен конус, обем и повърхнина/97
14. Сфера. Кълбо. Обем на кълбо /101
15. Лице на сфера/108
16. Вписани и описани тела/111
17. Общи задачи/123
III. Статистика/126
18. Обобщени характеристики на данни /126
19. Статистическа вероятност/132
20. Нормално разпределение /136
IV. Комплексни числа /141
21. Комплексни числа/141
22. Тригонометричен вид на комплексно число. Формула на Моавър/150
23. Приложение на комплексните числа /159
V. Елементи на аналитичната геометрия в равнината /167
24. Координати на вектор /167
25. Уравнение на права/172
26. Конични сечения/180

VI. Обобщителен преговор/193
27. Уравнения и неравенства /193
28. Системи уравнения/221
29. Квадратен тричлен / 229
30. Триъгълник/238
31. Четириъгълник/245
32. Многостени/250
33. Сечение на многостен с равнина / 261
34. Екстремални задачи в геометрията/266
35. Конкурсни задачи / 272
Отговори/279

Забележка* Здраво книжно тяло, много внимателно използвана книга. Незначително позахабени корици. Безплатна доставка над 50.00 лв.
Категория › Математика

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.