Очерки по история на славянските литератури. Част 1

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  20-9-2017
  •  207

ПРОДАДЕНА

Автор:Емил Георгиев
Издателство:Наука и изкуство
Страници:366
Корици:Твърди
Година:1964
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 165 / 225 Състояние: Добро
Очерки по история на славянските литератури. Част 1. Емил Георгиев

СЪДЪРЖАНИЕ

Предговор....................................................................3

Увод_........................................................................5

Славянските народи и славянската общност. По въпроса за общото и сравнителното'изучаване на славянските литератури............................5

Старите славянски литератури..............................................11

Начало на славянската писменост..............................................13

Кирил и Методий — основоположници на славянските литератури..........16

Характеристика на средновековните славянски литератури........................25

Славянските литератури през епохата на Хуманизма и Реформацията ... 35

Хуманизмът и Реформацията в чешката литература............................39

Ян Хус................................................................39

Ян Амос Коменски .....................................................43

Дубровнишко-далматинската литература......................................49

Първи дубровнишко-далматински поети..................51

Шишко Менчетич, Джьоре Държич и Марко Марулич ...................51

Марин Държич........................................................56

Иван Гундулич..................................60

Хуманизмът и Реформацията в полската литература..........................69

Николай Рей..........................................................71

Ян Кохановски........................................................74

Възраждане на славянските народи. Просвещение и романтизъм............84

Славянското възраждане......................................................85

Сръбската литература през XVIII и първата половина на XIX век..............89

Доситей Обрадович....................................................93

Вук Караджич............................100

Йован Стерия Попович.........................107

Петър Петрович Негош ............................113

Бранко Радичевич . . .........................122

Просвещение и романтизъм в Хърватско..................128

Хърватското просвещение.....................128

Хърватското възраждане.........................130

Иван Мажуранич...........................134

Петър Прерадович...........................141

Просвещение и романтизъм в Словения...................151

Франце Прешерн..........................154

Просвещение и романтизъм в чешката литература в епохата на Чешкото възраждане ..........164

Ян Колар...............................172

Карел Хинек Маха..........................183

Йосиф Кзйетан 'Гил..........................192

Вожена Немцова...........................201

Карел Хавличек Воровски........................209

Възраждане и романтизъм в Словакия...................217

Людовит Щур............................219

Андрей Сладкович..........................223

Янко Крал..............................229

Полската литература в епохата на Просвещението и романтизма.......235

Полската литература в епохата на Просвещението.............235

Игнаци Красицки...........................237

Полският романтизъм . .........................242

Адам Мицкевич . £/.........................245

Юлиуш Словацки...........................265

Александър Фредро........................277

Зигмунт Красински .......................... 287

Възраждане и романтизъм у лужичките сърби................293

Хандрий Зейлер............................294

От романтизъм към реализъм в славянските литератури.........302

От романтизъм към реализъм в сръбската литература...........304

Йован Йованович — Змай.......................305

Джюра Якшич............................315

От романтизъм към реализъм в хърватската литература...........324

Август Шеноа ..........................325

От романтизъм към реализъм в словенската литература...........333

Фран Левстик............................334

Чешката литература в борба за реализъм..................339

Ян Неруда . ..............................341

От романтизъм към реализъм в полската литература.............356

Зигмунт Милковски—Теодор Томаш Йеж................357

Забележка* Здраво книжно тяло, тук-там е подчертавано. Безплатна доставка над 50.00 лв.

Офис1Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.