Хормонална регулация и спортно усъвършенствуване

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  15-9-2017
  •  208

ПРОДАДЕНА

Автор:Вега Тошкова
Издателство:Медицина и физкултура
Страници:155
Корици:Меки
Година:1974
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Добро
СЪДЪРЖАНИЕ

I. ГЛАВА

Основни регулаторни механизми и закономерности на адаптацията и усъвършенствуването на организма в процеса на спортната тренировка    ...    5

1.    Общо биологични принципи на адаптацията и усъвършенствуването

на организма чрез тренировка ................................5

2.    Съвременни представи за еднокринните регулаторни механизми и тяхното значение за адаптацията на организма във връзка със спорната тренировка.......................11

Водеща роля на нервната система в създаването на функционално единство между организъм и среда при двигателна дейност...    11

Общи физиологически данни за жлезите с вътрешна секреция и тяхната регулаторна функция..................14

Биологична активност и механизъм на действие на хормоните.    20

Място и роля на жлезите с вътрешна секреция в процесите на саморегулация и реализиране на приспособителните реакции в организма ............................24

Кортиковнсцералнн отношения и ендокринна регулация.    ...    28

II    ГЛАВА

Ендокринна регулация на адаптационните реакции на организма при физическо натоварване и ролята й за проявяване на висока работоспособност ............................................................33

1.    Хормони и спорт. Актуалност на проблема. .........33

2.    Значение на единната реакция на хипоталамо-хипофизо-надбъбреч-ната система за приспособяването на организма към средата — към физическо натоварване ........................................36

Специфични и неспецифични черти на приспособителните реакции на организма и учението за стреса и общия синдром на адаптация 38

3.    Регулаторна роля на хипоталамо-хипофизо-надбъбречната система при физическо натоварване..................42

Невроендокринна адаптивна констелания нри физическо натоварване .............................43

Особености на адаптивната хппоталамо-хипофизо-надбъбречна реакция при адекватно приспособяване на организма към физическо натоварване.........................48

Общо физиологично регулаторно влияние на кортикостероидите и катехоламините при физическо натоварване.........57

Ендокринна регулация нн възстановителните процеси и разширяване адаптивно-компенсаторните възможности на организма..........69

1. Обща физиологична характеристика на възстановяването след мускулна дейност. Значение на нервно-хуморалната регулация за възстановяването на организма..................69

2. Физиологична характеристика и особености на ендокринните възстановителни реакции след мускулна дейност.........75

3.    Физиологични основи на механизма па ендокринните възстановителни реакции.    .....................98

IV ГЛАВА

Ендокринни основи на структурното и функционалното усъвършенствува-не на организма в процеса на спортната тренировка ................111

1.    Закономерности на спортното усъвършенствуване    .......111

2.    Ендокринни морфо-функционални прояви на тренираност.    .    .    .114

Ендокринни прояви на тренираност в състояние на оперативен покой............................121

Ендокринни прояви на тренираност при физически    натоварвания    127

Забележка: Здраво книжно тяло, незначително пожълтели страници. Безплатна доставка над 50.00 лв.

Категория › Спорт

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.